TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký 3 môn công nghệ tự chọn – DHTP khóa 12
24/10/2018

Bộ môn CNTP xin được thông báo nội dung đăng ký học phần 3 môn công nghệ tự chọn cho SV K12 như sau:

  • Tất cả SV ngành thực phẩm thuộc khóa 12 phải đăng ký lựa chọn 3 môn công nghệ trong 5 môn (đồ uống, nông sản, thủy sản, bánh kẹo và cây nhiệt đới)
  • Chọn đúng 3 môn và đánh dấu “x” vào môn tương ứng (mọi trường hợp đánh dấu thiếu hoặc không đánh dấu coi như không đăng ký được môn học)
  • Ưu tiên các bạn đăng ký trước (theo số thứ tự). Những bạn đăng ký sau, nếu sĩ số vượt quá quy định sẽ cắt chuyển sang lớp học phần khác.
  • Thời hạn đăng ký đến hết 28/10/2018.

Click here để đăng ký online

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết