TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Chương trình đào tạo 1000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo tầm nhìn 10000 thủ lĩnh trên cả Việt Nam
10/05/2017

Chương trình đào tạo 1000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo tầm nhìn 10000 thủ lĩnh trên cả Việt Nam – Chương trình ra mắt sẽ vào ngày 12/05 tại sihub buổi chiều bắt đầu lúc 1 h 30

Link sự kiện FB: https://www.facebook.com/events/134322323776047/

Mc tiêu chương trình: Đào tạo các chuyên gia trẻ về đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển/ đi làm  và hệ sinh thái khởi nghiệp

Giá tr : xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương

Ai tham gia chương trình này: các bạn startup, các cán bộ đoàn, các chuyên viên trẻ các sở ban ngành các chuyên môn, cán bộ thúc đẩy khởi nghiệp tại các địa phương, các chuyên viên từ doanh nghiệp.  Sau khi đào tạo các bạn này sẽ là những hạt giống tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cộng đồng, đơn vị và địa phương hỗ trợ cho startup phát triển . Các bạn từ doanh nghiệp thì sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo.

 Thông tin chương trình đào tạo cụ thể:

Chương trình triển khai tại SIHUB – khóa đầu tiên vào ngày 16-18/05 ba ngày

Thông tin chi tiết vui lòng đăng ký tại bit.ly/thulinhdoimoisangtao

Ngày 1: Tiềm năng đổi mới sáng tạo – Tư duy thiết kế sáng tạo – Tình huống từ thực tiễn

Ngày 2: Xây dựng phát triển ý tưởng – Thiết kế mô hình kinh doanh / vận hành- Công cụ đổi mới sáng tạo – Trình bày trước nhà đầu tư/ lãnh đạo doanh nghiệp thuyết phục ý tưởng thành công

Ngày 3:Xây dựng tinh thần đổi mới sáng tạo – Quản lý ý tưởng sáng tạo – Trình bày – Demo

Ngày 4 – dành riêng cho các học viên từ doanh nghiệp:  Đánh giá năng lực sáng tạo trong doanh nghiệp của bạn- Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trong doanh nghiệp – Các phương phát triển khai sáng tạo trong doanh nghiệp – bài học và điển cứu

Đơn vị liên kết