TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
03/05/2019

Thông báo ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ của lớp Cao học Thực phẩm 6A:
– Hội đồng 2: 8h sáng thứ 7, ngày 11/5/2019 phòng Nghiên cứu 1
– Hội đồng 3: 8h sáng chủ nhật, ngày 12/5/2019 phòng Nghiên cứu 1
Hội đồng 1 sẽ thông báo sau.

Đơn vị liên kết