TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Vị trí việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm có thể tham gia quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về thực phẩm tại các công ty và nhà máy thực phẩm; tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu.

Đơn vị liên kết