TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo
Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm – Mục tiêu đào tạo

Chương trình thạc sĩ công nghệ thực thực được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu, nâng cao và trang bị kỹ năng cần thiết về Công nghệ thực phẩm, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến công nghệ thực phẩm: các phương pháp phân tích và công nghệ hiện đại phục vụ cho nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất ngành công nghệ thực phẩm; biết ứng dụng cơ sở lý luận và khoa học phục vụ cho cải tiến và phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; có phương pháp luận để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm; có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành công nghệ thực phẩm trong môi trường nghiên cứu và sản xuất.

Đơn vị liên kết