TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Yêu cầu
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Yêu cầu

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Yêu cầu đối với người dự tuyển
Công dân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 đươc dự thi đào tạo Thạc sĩ:

Về văn bằng:
Sinh viên tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành sau được dự thi thạc sĩ công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Sinh học, Sư phạm sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Thú y, Trồng trọt, Chăn nuôi, Công nghệ, kỹ thuật Hoá học, Công nghệ, kỹ thuật Môi trường.

Về thâm niên công tác:
Ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi dược dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ ngày tốt nghiệp đại học.

Về sức khỏe:
Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo đáp ứng các yêu cầu theo thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Khác:
– Đạt điểm xét tuyển trong kỳ thi tuyển do cơ sở đào tạo tổ chức
– Được cơ quan quản lý đồng ý cử đi học

2. Danh mục các ngành đúng, phù hợp và gần với chuyên ngành Công nghệ sinh học
Sinh viên thuộc các chuyên ngành sau đây được phép dự tuyển chương trình Thạc sĩ Công nghệ sinh học (phải hoàn tất các học phần bổ túc và bổ sung trước khi dự tuyển).

* Ngành đúng, ngành phù hợp:
– Công nghệ sinh học

* Ngành gần:
– Kỹ thuật sinh học
– Sinh học ứng dụng
– Sinh học

* Ngành khác:
– Sư phạm sinh học
– Công nghệ, kỹ thuật Thực phẩm
– Công nghệ sau thu hoạch
– Thú y
– Trồng trọt
– Chăn nuôi
– Công nghệ, kỹ thuật Hoá học
– Công nghệ, kỹ thuật Môi trường

3. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức
Đối tượng ngành đúng, ngành phù hợp: thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học- hệ đào tạo 4-5 năm, không cần phải học bổ sung kiến thức.
Đối tượng ngành gần: thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần (Kỹ thuật sinh học, sinh học ứng dụng, sinh học) phải bổ túc kiến thức 6 tín chỉ.
Đối tượng ngành khác: thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác (sư phạm sinh học, công nghệ kỹ thuật thực phẩm, thú y, trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ kỹ thuật môi trường) phải học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ.
                                                    Bảng 1. Danh mục các học học phần bổ sung kiến thức

Đối tượng Tên học phần  Số tín chỉ
Sinh viên tốt nghiệp ngành gần và Kỹ thuật di truyền 2
 ngành khác (6 tín chỉ) Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật 2
Kỹ thuật nuôi cấy tế bào đông vật 2
Sinh viên tốt nghiệp ngành khác Hoá sinh trao đổi chất 2
 (6 tín chỉ) Vi sinh 2
Sinh học tế bào 2

4. Dự kiến quy mô tuyển sinh
Căn cứ vào nguồn lực giảng viên (đội ngũ giảng viên gồm 1 phó giáo sư, 13 tiến sĩ) và cơ sở vật chất hiện có, Viện xin đăng ký tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinnh học trong giai đoạn trước mắt (2018-2022) như sau:
                                             

                                             Bảng 2. Quy mô đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học dự kiến

STT Chuyên ngành 2018 2019 2020 2021 2022
01 Công nghệ sinh học 15 30 30 30 30

5. Các môn thi tuyển
– Môn cơ sở: Toán cao cấp
– Môn chuyên ngành: Sinh học đại cương
– Ngoại ngữ: theo thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

6. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp
Theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2015 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ:
– Học viên tích lũy đủ số đơn vị học trình với thời gian qui định ghi trong chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp sẽ được lập thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Công nghệ sinh học.
– Có trình độ ngoại ngữ đạt Trung cấp bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc B1 theo Khung tham chiếu châu Âu hoặc TOEIC 5000 được quy định tại Thông tư số 01/014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 24 tháng 01 năm 2014.
– Theo quy chế của Nhà trường.

7. Mức học phí dự kiến
– Năm học 2018-2019: 25 triệu đồng
– Năm học 2019-2020: 27.5 triệu đồng

Đơn vị liên kết