TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Mục tiêu đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung
Mục tiêu của chương trình thạc sĩ công nghệ sinh học của Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, được trang bị những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết về Công nghệ sinh học, kỹ thuật sinh học, có thể ứng dụng cơ sở lý luận và khoa học phục vụ cho cải tiến và phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm nhằm khai thác hiệu quả các hệ thống sống, tạo ra các sản phẩm hoặc quy trình công nghiệp có giá trị cao dựa trên nền tảng của công nghệ gene; có phương pháp luận để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành công nghệ sinh học trong môi trường nghiên cứu và sản xuất.
2. Mục tiêu cụ thể
* Về kiến thức
– Có kiến thức, năng lực hoạt động cần thiết theo ngành công nghệ sinh học phù hợp với tình hình thực tế của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung
– Có năng lực nghiên cứu khoa học, cập nhật, nâng cao và hoàn chỉnh những kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành; có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề khoa học – công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ sinh học
– Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy chế đào tạo Thạc sĩ
* Về kỹ năng
– Có kỹ năng nghiên cứu và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu để giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
– Tổ chức triển khai được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả.
– Thực hiện được các công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
– Có khả năng phân tích những bất hợp lý, những thiếu sót công nghệ trong các dây chuyền sản xuất và giải quyết các vấn đề của ngành công nghệ sinh học, có kỹ năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ hiện đại của ngành công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu xã hội.
* Về thái độ
– Có phẩm chất đạo đức của một chuyên gia về công nghệ sinh học.
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể tham gia quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học tại các công ty doanh nghiệp công nghệ sinh học; tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu.

Đơn vị liên kết