TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra
Thạc sĩ Công nghệ Sinh học – Chuẩn đầu ra

BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
(BIOTECHNOLOGY)
Mã ngành: 8420201 – Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
(Ban hành kèm theo Quyết định số    1923/QĐ-ĐHCN, ngày 12 tháng 09 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)

1. Kiến thức
– Có khả năng lựa chọn và ứng dụng những kiến thức về toán, khoa học và kỹ thuật, công nghệ để giải quyết các vấn đề của công nghệ sinh học.
– Có khả năng thiết kế, thực hiện, phân tích, giải thích số liệu, và lập báo cáo các kết quả đạt được từ nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu để cải tiến quy trình.
– Có khả năng lựa chọn và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại của ngành công nghệ sinh học vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ, sản xuất thực tiễn.
– Có khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận hoặc một quá trình để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
– Có khả năng phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công nghệ sinh học.
2. Kỹ năng
– Có khả năng giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp nói, viết và các dạng khác trong môi trường kỹ thuật và thực tế xã hội; và có khả năng nhận dạng và sử dụng hợp lý kiến thức kỹ thuật.
– Có khả năng làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành.
– Có kiến thức rộng để từ đó hiểu được tác động của những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu.
– Khả năng ngoại ngữ đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 hoặc TOIEC 500 hoặc tương đương.
3. Thái độ
– Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện
– Có hiểu biết về các vấn đề đương thời.
– Hiểu được đạo đức nghề nghiệp, đạo đức sinh học, pháp luật, an toàn sinh học và và có trách nhiệm với các vấn đề xã hội.
4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
– Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
– Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch lao động, sản xuất của công ty.
– Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.
5. Vị trí và khả năng công tác
– Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có thể tham gia quản lý, điều hành, nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ sinh học tại các công ty doanh nghiệp công nghệ sinh học; tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu.

6. Kế hoạch đảm bảo chất lượng

* Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô đào tạo và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định:
+ Theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của trường, hiện nay đội ngũ giảng viên cho ngành Công nghệ sinh học đáp ứng đầy đủ cho đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học với tần suất đào tạo 02 khóa/năm học với số lượng từ 15 – 20 học viên/khóa. Cụ thể: số giảng viên cơ hữu đủ chuẩn tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ Công nghệ sinh học hiện có của trường là 14 người.
+ Theo kế hoạch trung hạn và dài hạn về nguồn nhân lực: Trường xác định nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực các bậc trình độ cho ngành Công nghệ sinh học luôn tăng trưởng cả về về số lượng và chất lượng theo thời gian và lâu dài. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng khi tăng quy mô đào tạo và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định, hiện tại theo kế hoạch trung hạn (đến 05 năm tới) trường đang gửi đào tạo 06 nghiên cứu sinh là giảng viên ngành Công nghệ sinh học học tập và nghiên cứu về một trong các chuyên ngành chuyên ngành Công nghệ sinh học tại các trường đại học trong nước (Trường đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Viện sinh học nhiệt đới – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) và nước ngoài (Vương quốc Bỉ, Cộng hoà Séc). Đây là nguồn lực quan trọng để tăng cường số giảng viên cơ hữu cho đào tạo sau đại học về Công nghệ sinh học tại Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

* Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (PTN, phòng học, ..) theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng với mức thu học phí:
Ngoài cơ sở vật chất hiện có (phòng học, PTN, các pilot, thư viện ..), Trường đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đang tiếp tục đầu tư cho 2 PTN chuyên ngành trọng điểm (phòng thí nghiệm công nghệ tế bào, phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh vật) thông qua dự án đầu tư phát triển đào tạo của World Bank đối với Trường; đầu tư bổ sung cập nhật sách, tạp chí chuyên ngành để phục vụ học tập, tra cứu, tham khảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

* Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo (trao đổi giảng viên, sinhviên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học:
Thực hiện theo kế hoạch năm học, trung hạn và dài hạn về hợp tác quốc tế trong đào tạo, NCKH của Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh với các trường đại học nước ngoài (Đại học Quốc gia Bình Đông, Đại học Cheng Kung – Đài Loan, Đại học King Mongkut – Thái Lan, Đại học Liège – Bỉ), tổ chức quốc tế về các nội dung này và theo chuyên ngành Công nghệ sinh học.

* Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp:
Đối với các đơn vị có nhu cầu cán bộ có trình độ thạc sĩ Công nghệ sinh học, trường sẽ thực hiện việc chủ trì và phối hợp đào tạo với đơn vị theo yêu cầu trên cơ sở đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra về trình độ thạc sĩ Công nghệ sinh học được phê duyệt. Mỗi khó sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và quy chế phù hợp giữ hai bên để kế hoạch đảm bảo được thực hiện tốt nhất.

Đơn vị liên kết