TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo sô 1 về thực tập doanh nghiệp
15/04/2018

Thân gửi các em SV K11 chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và An tòan thực phẩm,

Quý thầy(cô) xin thông báo đến toàn thể SV K11 đã tìm được doanh nghiệp thực tập thời gian đăng kí danh sách các doanh nghiệp hạn cuối là 16:00 ngày 1/5/2018.

Trân trọng,

Bộ Môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.

Đơn vị liên kết