TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo nộp Báo cáo thực tập K10 ngành ĐBCL&ATTP
10/08/2017

Các bạn sinh viên khóa 10 ngành ĐBCL&ATTP in và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp bản cuối cùng về cho bộ môn (nộp cho cô Khuê hoặc thầy cô giáo hướng dẫn) trước ngày 15/08/2017.

Trưởng bộ môn

Lê Nhất Tâm

Đơn vị liên kết