TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo mở khóa tập huấn “CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN” theo ISO 9001:2008
21/08/2017

Liên hiệp khoa học kinh tế và công nghệ miền Nam liên kết với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức mở khóa tập huấn  “Chuyên viên quản lý chất lượng toàn diện” theo ISO9001-2008, khai giảng hàng tháng. Các bạn sinh viên quan tâm đăng ký với cô Đặng Thị Minh Luyến (email: dangthiminhluyen@iuh.edu.vn; tel: 0986087307), trước ngày 15/9/2017. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đơn vị liên kết