TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo lịch thực tập K14 ngành ĐBCL&ATTP
21/10/2021

Thông báo lịch thực tập K14 ngành ĐBCL&ATTP

Sinh viên ĐHĐBTP K14 bắt đầu thực tập từ ngày 1/10 đến 20/11. Danh sách đề tài được đính kèm theo thông báo này. Bài báo cáo được viết theo form mẫu đã ban hành. Sau thời gian thực tập Tổ sẽ tiến hành nhập điểm lên hệ thống PMT, dự kiến sau ngày 25/11

Thống kê đề tài thực tập DN K14 ngành ĐBCL

Đơn vị liên kết