TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đồ án cho ĐHĐBCL 11
03/09/2018

Hiện nay Bộ môn ĐBCL&ATTP đang tổng hợp danh sách sinh viên ĐH ĐBCL 11 đăng ký làm đồ án. Các em sinh viên đã xin được đồ án từ doanh nghiệp nhanh chóng gởi về cho Thầy. Các đề tài đã chọn được GVHD, các em gởi tên Gv về.

Thầy Tâm

Đơn vị liên kết