TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo danh sách sinh viên K14 ngành ĐBCL&ATTP làm KLTN theo hình thức Đồ án
21/10/2021

Thông báo danh sách sinh viên K14 ngành ĐBCL&ATTP làm KLTN theo hình thức Đồ án

Kết  qủa xét theo quy chếsinh viên được làm Khoá luận tốt nghiệp bằng hình thức Đồ án gồm 10 sinh viên (theo danh sách định kèm, cùng đề tài). 

Danh sách sinh viên K14 thực hiện theo hình thực ĐATN 7-10

 

Đơn vị liên kết