TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo dành cho môn Thực tập Doanh nghiệp khóa K15 Ngành ĐBCL & ATTP
28/05/2022

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo đối với sinh viên khóa K15. Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm thông báo hướng dẫn về học phần thực tập Doanh nghiệp như sau: 

(Lưu ý: mỗi sinh viên sẽ làm 1 báo cáo thực tập riêng)

Ghi chú: Nội dung màu xanh được cập nhật ngày 15/06/2022

Đơn vị liên kết