TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo dành cho môn Khóa luận tốt nghiệp K14
31/05/2022

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đào tạo đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2018-2022), căn cứ vào thông báo số 08/TB-VSHTP ngày 27/04/2022, bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, thuộc Viện công nghệ Sinh học & Thực phẩm, xin thông báo về việc triển khai đánh giá môn học Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên khóa 14 (K14) ngành ĐBCL & ATTP như sau:

– Báo cáo được định dạng theo mẫu KLTN

– Poster được định dạng theo Mau poster

– Hình thức nộp:

  • Bản mềm: file Báo cáo/ Đồ án KLTN được định dạng “pdf” và nộp về bộ môn qua địa chỉ foodquality.ibf@gmail.com
  • Bản cứng: 01 quyển/ cuốn KLTN đóng bìa thường (có thể in 2 mặt) được nộp về bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (thuộc phòng F4.07)

– Thời gian nộp: từ 10/06-11/06/2022 (Ngày 9/06/2022 từ 08-11h, các bạn liên hệ với Thầy Ngọc Tuấn và Thầy Kiệm để nộp bài tại văn phòng Viện SH-TP)

– Thời gian báo cáo: từ 13/06-18/06/2022

  • Hội đồng luận văn: HĐ1: 7h30 ngày 17/06 (phòng B2.01-CLC), HĐ2: 7h30 ngày 16/06 (phòng B3.06-CLC)
  • Hội đồng poster: HĐ 3, 4, 5 và 6 diễn ra ngày 17/6 tại tầng 6 nhà F vào lúc 13h00. Riêng HĐ6 diễn ra vào lúc 15h00
  • Lưu ý: Hội đồng poster, các bạn nhớ tự chuẩn bị sticker để dáng poster của mình lên tường nhé. Cám ơn!)

– Danh sách hội đồng: Danh sách hội đồng dự kiến (Danh sach Hoi dong)

Lưu ý: các hội đồng báo cáo có thể diễn ra không cùng một thời điểm, sinh viên cần theo dõi thông báo thời điểm báo cáo chính thức từ thư ký hội đồng của mình.

– Phương thức đánh giá: 

– Thời gian nhập điểm lên hệ thống PMT: từ 19/06-20/06/2022

Sau khi có góp ý của các Hội đồng báo cáo, sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu, và có kết quả đạt loại xuất sắc sẽ in thêm 01 cuốn/ quyển đóng bìa mạ vàng, nộp về bộ môn để lưu trữ và phục vụ kiểm định.

Ghi chú: Thông tin màu đỏ là thông tin được cập nhật ngày 08/06/2022

                Thông tin màu xanh là thông tin được cập nhật ngày 09/06/2022

                Thông tin màu tím xanh là thông tin được cập nhật ngày 10/06/2022

Đơn vị liên kết