TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo 2 về việc thực tập doanh nghiệp
21/04/2018

Thông báo đến toàn thể SV K11 ngành Đảm bảo chất lượng và an tòan thực phẩm về vấn đề thực tập doanh nghiệp, tất cả sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí thực tập doanh nghiệp nhằm đảm bảo đúng tiến độ và quy trình của nhà trường.

Sinh viên lưu ý nếu không hoàn việc đóng học phí sẽ không đuợc phân công thực tập.

Trân trọng,

Đơn vị liên kết