TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
HỘI NGHỊ GIẢNG VIÊN LẦN THỨ 1
10/04/2022

HỘI NGHỊ GIẢNG VIÊN LẦN THỨ 1 NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 11/4/2022.

Nội dung của hội nghị tập trung vào một số vấn đề sau:

  1. Thảo luận ý kiến về mục tiêu đào tạo – chuẩn đầu ra cấp chương trình và chương trình khung 2022
  2. Thảo luận xây dựng đề cương chi tiết theo form AUN- QA

Đơn vị liên kết