TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội nghị Doanh nghiệp lần thứ 2 Ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm
31/03/2022

Hội nghị Doanh nghiệp lần thứ 2 Ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm tổ chức vào 8 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2022 do Bộ môn Quản lý Chất lượng Thực phẩm tổ chức. Nội dung hội nghị bao gồm:

  • Thảo luận góp ý kiến về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra cấp chương trình.
  • Thảo luận góp ý kiến về chương trình đào tạo ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm năm 2022.

 

 

 

 

Đơn vị liên kết