TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội nghị cựu sinh viên lần thứ 1 Ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm
05/04/2022

Hội nghị cựu sinh viên lần thứ nhất ngành Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm được tổ chức vào ngày 6/4/2022. Thành phần tham dự gồn đại diện Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể giảng viên thuộc Tổ Quản lý Chất lượng Thực phẩm

Đơn vị liên kết