TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
AUN – ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH (PEO) NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
12/05/2022

Cuộc họp diễn ra online vào ngày 12/05/2022 với mục tiêu điều chỉnh mục tiêu Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (ĐBCL & ATTP) cho rõ ràng, logic và có thể đánh giá cho các mục tiêu

Thành viên tham dự: nhóm AUN và cô Lê Thị Diệu Hằng (TQA, Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM)

Mục tiêu ngành ban đầu:

 • Giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến quản lý chất lượng thực phẩm
 • Thực hiện được các kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng.
 • Nhận thức tầm quan trọng của học tập lâu dài và đạo đức nghề nghiệp đối với phát triển nghề nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm và các lĩnh vực kỹ thuật liên quan thể hiện qua sự thăng tiến

Từ các mục tiêu ban đầu, nhóm đã đề xuất, thảo luận và đi đến thống nhất 3 mục tiêu chính (PEO) của Ngành ĐBCL & ATTP như sau: 

 • PEO 1: Giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến quản lý chất lượng thực phẩm để trở thành lực lượng lao động nòng cốt* tại đơn vị công tác.
 • PEO 2: Thực hiện được các kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất lượng
 • PEO 3: Thể hiện được khả năng học tập lâu dài và đạo đức nghề nghiệp đối với phát triển chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm và các lĩnh vực liên quan, thông qua sự thăng tiến trong công việc

(*Lực lượng lao động nòng cốt: ở vị trí trưởng nhóm, tổ trưởng, trưởng ca, trưởng phòng, trợ lý cấp cao, quản đốc, v.v.)

Các mục tiêu chất lượng mới này hoàn toàn tương thích và kết nối rõ ràng với các chuẩn đầu ra cấp chương trình (PLO):

 • Có khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mang đặc thù của ngành.
 • Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
 • Phân tích được các giải pháp kỹ thuật của ngành đối với vấn đề an ninh lương thực và phát triển bền vững
 • Cập nhật được các vấn đề mang tính thời sự trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Sử dụng được các phương pháp kỹ thuật hiện đại và dụng cụ chuyên ngành để giải quyết vấn đề trong ĐBCL & ATTP
 • Có khả năng tiến hành và thiết kế các thí nghiệm phân tích dựa trên cơ sở xác định các thông số đầu vào phù hợp và phân tích, giải thích được dữ liệu thu được
 • Thực hiện được các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của một thành viên trong đội ngũ ĐBCL
 • Xác định và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ĐBCL & ATTP
 • Thực hiện giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa trong cả môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp
 • Nhận thức về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ĐBCL & ATTP
 • Ý thức học tập suốt đời để phát triển chuyên môn
Đơn vị liên kết