TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phan Thị Như Mai
Phan Thị Như Mai

Thông báo sinh viên

Lý lịch khoa học

 

Giáo vụ: Phan Thị Như Mai

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0914297510

Email: phanthinhumai@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: Nhân viên
 • Chức vụ: Giáo Vụ

Quá trình đào tạo

 • Trung cấp/Cao đẳng: Ngành Dược, Sở Y Tế Dược Tp.HCM, Năm 2006.

Quá trình công tác

 • 2006- 2011: Nhân viên nhà thuốc đại lý 39, Củ Chi, Tp.HCM.
 • 2011- 2017: Nhân viên phòng Giáo Vụ, Viện CN Sinh Học và Thực Phẩm

Nhiệm vụ

 • Phụ trách xếp TKB lên hệ thống PMT và cân đối TKB cho các lớp hệ Đại học
 • Trích xuất các thông tin từ hệ thống phục vụ công tác quản lý
 • In bảng điểm, hủy điểm cải thiện môn học khi sinh viên yêu cầu.
 • Lưu trữ cấp phát văn bằng tốt nghiệp sinh viên theo từng đợt xét tốt nghiệp.
 • Cấp giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.
 • Hỗ trợ giải quyết các đơn từ sinh viên khi có đơn trùng lịch thi cuối HK, đơn phúc khảo điểm thi, đơn xin học lại ghép lớp, đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên..v.v.
 • Thông báo các vấn đề liên quan học vụ cho sinh viên.
 • Hỗ trợ sinh viên khi làm lễ tốt nghiệp hàng năm.
 • Hỗ trợ sinh viên truy tìm điểm của các khóa cũ về hệ thống mới, xét TN lại cho các sinh viên khóa cũ đã ra trường lên hệ thống PMT mới.
 • Thực hiện các thủ tục biên bản sau khi Photo tài liệu bài giảng cho lớp CLC cho Nhà Xuất Bản thanh toán.
 • Thực hiện các công tác khác do Ban Lãnh đạo Viện phân công.
 • Nhận giấy đề nghị báo lịch hủy, báo lịch bù cho môn học khi Giảng Viên yêu cầu.
 • Thư ký họp và làm biên bản hàng tháng về công việc không phù hợp của Giảng viên
 • Theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm của giảng viên
 • Báo lịch thi giữa HK và cuối HK phân giờ gác thi Giảng Viên. Nhận bảng điểm từng môn học của Giảng Viên theo HK của từng năm học. Phụ trách nhận đề thi giửa HK và cuối HK (Sau khi đề được Bộ môn duyệt và niêm phong lại). Thông báo Giảng Viên gửi bài giảng, tài liệu để đi Photo cho các lớp CLC.
 • Lưu trữ hồ sơ bảng điểm của các khóa học theo từng năm học và theo tên môn học. Scan các bảng điểm theo học kì lưu tại Viện (Nộp Phòng ĐT và Phòng Thanh tra pháp chế khi có yêu cầu). Lưu trữ văn bằng tốt nghiệp của sinh viên theo từng đợt xét tốt nghiệp (Sau 1 năm làm bàn giao về Phòng ĐT các văn bằng còn lại). Nhận văn bằng từ Phòng ĐT về dán ảnh bằng tốt nghiệp sinh viên. Lưu giấy cam kết có nơi thực tập, báo cáo đồ án sinh viên. Lưu trữ quyết định bảo lưu, thôi học của sinh viên.
 • Phối hợp với cô Nguyễn Thị Như Thảo trong một số công tác khác.
 • Thực hiện một số công tác khác do Ban Lãnh đạo Viện phân công

Đơn vị liên kết