TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phạm Tấn Việt
Phạm Tấn Việt

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

  Tiến sĩ: Phạm Tấn Việt

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Email: phamtanviet@iuh.edu.vn / ptviet79@gmail.com

Chức vụ

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chức vụ: 
 • Chức vụ kiêm nhiệm: Thành viên xây dựng chương trình ABET

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2002
 • Thạc sĩ: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2007
 • Tiến sĩ: Công nghệ sinh học – Trường Đại học Konkuk (Seoul-Korea) – 2014

Quá trình công tác

 • 1997-2002: Học đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2002-2004: Chuyên viên nghiên cứu – Trung tâm Công nghệ Sinh học ứng dụng Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2002-2007: Học viên cao học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2004-2009: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2009-2014: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Konkuk – Seoul – Korea
 • 2014-2015: Nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoctoral) tại trường Đại học Konkuk – Seoul – Korea.
 • 2015-2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoctoral) tại trường Đại học Sun Yat-Sen – Quảng Châu – Trung Quốc.
 • 2016-nay: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Sinh học đại cương
 • Hoá sinh học
 • Hoá sinh trao đổi chất
 • Vi sinh vật học
 • Vi sinh thực phẩm
 • Kỹ thuật trồng nấm
 • Hoá sinh thực phẩm nâng cao

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh
 • Hoá sinh
 • Sinh học phân tử

Sách/giáo trình đã công bố

 • Hoá sinh thực phẩm. 2009. Đàm Sao Mai, Hồ Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thảo Nguyên, Lâm Khắc Kỷ, Phạm Tấn Việt. Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 • Black Garlic and Its Therapeutic Benefits. 2019. Gia-Buu Tran, Tan-Viet Pham, Ngoc-Nam Trinh. IntechOpen.

Dự án/đề tài

 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Vân chi (Trametes versicolor) để phát triển nguồn dược liệu của Việt Nam – Cấp cơ sở – 1999-2000.
 2. Xử lý phế liệu sau trồng nấm để nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) – Cấp thành phố – 1999-2002. Hoàn thiện qui trình nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) bằng phế liệu sau trồng nấm hướng tới sản xuất phân bón vi sinh từ phân trùn – Cấp thành phố – 2002-2004.
 3. Xử lý mạt cưa cao su để trồng nấm không qua quá trình nhiệt bằng các chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. – Cấp thành phố – 2005-2007.
 4. Nghiên cứu ảnh hưởng của enzyme phytase lên khả năng hấp thu phospho cùa chuột nhắt trắng (Mus musculus) – Cấp cơ sở – 2005-2006.
 5. Nghiên cứu hạn chế sự phá hoại của vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa bằng các biện pháp sinh học – Korea – 2009-2010
 6. Nghiên cứu cấu trúc phức hợp enzyme tham gia quá trình giải mã sinh tổng hợp protein (WCU) – Korea – 2011-2012
 7. Nghiên cứu cấu trúc và chức năng của enzyme YmfB – một enzyme hydrolase mới – Korea – 2012-2013.
 8. Nghiên cứu cấu trúc protein thu nhận từ Thermococcus onnurineus archea – Phức hợp enzyme tham gia phiên mã – Korea – 2012-2013.
 9. Phát triển và tối ưu hoá cách hoá chất có khả năng kháng khuẩn dựa trên sự ức chế hoạt động của enzyme – Korea – 2013-2014.
 10. Bảo tồn nguồn gene nấm Linh chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ vườn quốc gia Phước Bình – Cấp tỉnh – 2016-2019.

Các bài báo đã công bố

 1. Hong-Thien Van, Thi Ngan Ha Bui, Yen-Hoa Mai, Minh Nhat Hao Nguyen, Van-Son Le, Tan-Viet Pham, Van-Dat Doan, Tan-Quoc Pham Le. Chemical Composition and Antibacterial Activities of Ethanol Extract of Geodorum attenuatum Griff. (Orchidaceae). Journal of Science. 2020. 33.
 2. Hong-Thien Van, Bich-Tram Le, Thanh-Lan Nguyen, Ngoc-Nam Trinh, Tan-Viet Pham, Ngoc-Tuan Nguyen, Gia-Buu Tran, Phi-Nga Nguyen, Hong-Truong Luu. Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from Homalomena pierreana (Araceae). Indian Journal of Natural Products and Resources. 2020. 11 (1), 30-37.
 3. Hong-Thien Van, Ngo-Trang Vo, Ngoc-Trang Nguyen, Thao-Nguyen Luu, Tan-Viet Pham, Gia-Buu Tran, Tan-Quoc Pham Le. Chemical composition and antibacterial activities of ethanol extract of Arisaema langbiangense rhizome (Araceae). Banat’s Journal of Biotechnology. 2020. 21, 12-18.
 4. Doan Van Dat, Nguyen Van Cuong, Pham Hoang Ai Le, Tran Thi Lan Anh, Tan-Viet Pham, and Nguyen Thi Lan Huong. Orange Peel Essential Oil Nanoemulsions Supported by Nanosilver for Antibacterial Application. Indones. J. Chem. 2020. 20 (2), 430-439.
 5. Hong-Thien Van, Ngoc-Buu Tran, Tran-Tien Trinh, Nhu-Truc Thi Vo, Van-Son Le, Tan-Viet Pham, Gia-Buu Tran, Tan-Quoc Pham Le. Phytochemical composition and antibacterial activity of ethanol extract of Amorphophallus lanceolatus tuber (Araceae). Banat’s Journal of Biotechnology. 2019. 20, 5-12.
 6. Tan-Viet Pham, Song-Hee Han, Joo-Hwan Kim, Young-Ran Lim, Hyoung-Goo Park, Gun-Su Cha, Chul-Ho Yun, Yung-Jin Chun, Lin-Woo Kang, Dong-Hak Kim. Structural Insights into the binding of lauric acid to CYP107L2 from Streptomyces avermitilis. Biochemical and Biophysical Research Communication. 2017. 482 (4), 902-908.
 7. Tan-Viet Pham, Thi Dieu Hanh Nguyen, Hoang-Duy Truong. Cloning and purifying conditions of bnzb – a subunit of benzene dioxygenase from Pseudomonas putida (trevisan) migula. Journal of Sciences and Technology. 2016
 8. Tan-Viet Pham, Song-Hee Han, Joo-Hwan Kim, Young-Ran Lim, Hyoung-Goo Park, Gun-Su Cha, Chul-Ho Yun, Yung-Jin Chun, Lin-Woo Kang, Dong-Hak Kim. Structural Analysis of the Streptomyces avermitilis CYP107W1-Oligomycin A Complex and Role of the Tryptophan 178 Residue. Molecules and Cells. 2016.
 9. Tan-Viet Pham, Song-Hee Han, Joo-Hwan Kim, Young-Ran Lim, Hyoung-Goo Park, Gun-Su Cha, Chul-Ho Yun, Yung-Jin Chun, Lin-Woo Kang, Dong-Hak Kim. Functional characterization of CYP107W1 from Streptomyces avermitilis and biosynthesis of macrolide oligomycin A. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2015. 575, 1-7.
 10. Tan-Viet Pham, Huyen-Thi Tran, Ho Phuong Thuy Ngo, Myoung-Ki Hong, Jeong-Gu Kim, Sang-Hee, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Crystallization and Preliminary X-ray Crystallograpic Analysis of XoGroEL Chaperonin from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2014. F70, 604-607.
 11. Kim-Hung Huynh, Huyen-Thi Tran, Tan-Viet Pham, Ho Phuong Thuy Ngo, Sun-Shin Cha, Kyung-Min Chung, Sang-Hee Lee, Lin-Woo Kang. Express, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of D-Alanine-D-Alanine Liagase from Acinetobacter baumannii K0420859 (OXA-23). Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2014. F70, 505-508.
 12. Tan-Viet Pham, Seung-Hye Hong, Myoung-Ki Hong, Ho Phuong Thuy Ngo, Deok-Kun Oh, Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of cellobiose 2-epimerase from Dictyoglomus turgidum DSM 6724. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2013. F69, 1163-1166.
 13. Huyen-Thi Tran, Tan-Viet Pham, Ho Phuong Thuy Ngo, Myoung-Ki Hong, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of peptide deformylase from Campylobacter jejuni. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2013. F69, 1120-1122.
 14. Ho Phuong Thuy Ngo, Seung-Hye Hong, Myoung-Ki Hong, Tan-Viet Pham, Deok-Kun Oh, Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of alcohol dehydrogenase (ADH) from Kangiella koreensis. 2013. F69, 1037-1040.
 15. Dinh-Duc Nguyen, Ho Phuong Thuy Ngo, Myoung-Ki Hong, Tan-Viet Pham, Jung-Hun Lee, Jae-Jin Lee, Dae-Beom Kwon, Sang-Hee Lee, Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of alanine racemase from Acinetobacter baumannii OXA-23. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2013. F69, 1041-1044.
 16. Seung-Hwan Kim, Thi Dieu Hanh Nguyen, Joo-Hee Lee, Myoung-Ki Hong, Tan-Viet Pham, Yeh-Jin Ahn, Byoung-Moo Lee, Ye-Sun Han, Dong-Eun Kim, Jeong-Gu Kim, Lin-Woo Kim. Homologous Expression and T3SS-Dependent Secretion of TAP-Tagged Xo2276 in Xanthomonas oryzae pv. oryzae Induced by Rice Leaf Extract and its Direct In Vitro Recognition of Putative Target DNA Sequence. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2013. 23, 22-28.
 17. Hanh Thi Dieu Nguyen, You-Hoon Chong, Deok-Kim Oh, Yong-Seok Heo, Tan-Viet Pham, Lin-Woo Kang, Sung-Jong Jeon, Dong-Eun Kim. An efficient colorimetric assay for RNA synthesis by viral RNA-dependent RNA polymerarases, using themostable pyrophosphatase. Analytical Biochemistry. 2013. 434 (484-486)
 18. Ho Phuong Thuy Ngo, Jin-Kwang Kim, Seung-Hwan Kim, Tan-Viet Pham, Thi-Huyen Tran, Dinh-Duc Nguyen, Jeong-Gu Kim, Sumi Chung, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of cystathionine γ-synthase (XometB) from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2012. F68, 1515-1517.
 19. Lin-Woo Kang, Jin-Kwang Kim, Myoung-Ki Hong, Hee-Wan Kang, Thi Ngoc Thanh Doan, Tan-Viet Pham, Seung-hwan Kim, Sampath Natarajan. Structural Study of the Conserved Catalytic Mechanism of PLP-dependent Enzyme from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. The Korean Society of Environmental Agriculture. 2012, 53
 20. Myoung-Ki Hong, Jae-Jin Lee, Xing Wu, Jin-Kwang Kim, Byeong-Chul Jeong, Tan-Viet Pham, Seung-Hwan Kim, Sang-Hee Lee, Lin-Woo Kang. Crystallization and preliminary diffraction studies of SFC-1, a carbapenemase conferring antibiotic resistance. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2012. F68, 1124-1127.
 21. Sampath Natarajan, Jin-Kwang Kim, Tea-Kyun Jung, Thanh Thi Ngoc Doan, Ho Phuong Thuy Ngo, Myoung-Ki Hong, Seung-Hwan Kim, Tan-Viet Pham, Seok-Joon Ahn, Sang-Hee Lee, Ye-Sun Han, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Crystal structure of malonyl CoA-Acyl carrier protein transacylase from Xanthomonous oryzae pv. oryzae and its proposed binding with ACP. Molecules and Cells. 2012. 33, 19-25.
 22. Seung-Hwan Kim, Son-Eun Lee, Myoung-Ki Hong, Na-Hyun Song, Tan-Viet Pham, Yeh-Jin Ahn, Byoung-Moo Lee, J. W. Jung, K. P. Kim, Ye-Sun Han, Jeong-Gu Kim, Lin-Woo Kim Homologous expression and quantitative analysis of T3SS –dependent secretion of TAP-tagged XoAvrBs2 in Xanthomonas oryzae pv. oryzae induced by rice leaf extract. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2011. 21, 679-685.
 23. Thanh Thi Ngoc Doan, Sampath Natarajan, Na-Hyun Song, Ji-Sun Kim, Jin-Kwang Kim, Seung-Hwan Kim, Tan-Viet Pham, Jeong-Gu Kim, Byoung-Moo Lee, Yeh-Jin Ahn, Lin-Woo Kang. Cloning, Expression, Crystallization, and Preliminary X-ray Crystallographic Analysis of the cochaperonin XoGroES from Xanthomonas oryzae pv. oryzae. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications. 2011. F67, 44-47.
 24. Seong-Min Woo, Gwang-Hyun Han, Seok-Ho Jung, Hyun-Jae Kwon, Lin-Woo Kang, Tan-Viet Pham, Jae-Hong Yim, Dong-Wook Kim. The Effects of Microbial Agent and Fertilizer on Phytoremediation of Diesel-Contaminated Soils. The Korean Society of Environmental Agriculture. 2010.

Đơn vị liên kết