TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phạm Mỹ Hảo
Phạm Mỹ Hảo

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Phạm Mỹ Hảo

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0975912093

Email: phammyhao@iuh.edu.vn

https://sites.google.com/a/foodtech.edu.vn/phammyhao

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN f6.8; f6.9

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành CNCB-BQ NSTP. Trường ĐH Nông Lâm. Năm tốt nghiệp: 2003
 • Thạc sỹ: ngành CNTP. Trường Nông Lâm – Tours. Năm tốt nghiệp: 2005

Quá trình công tác

 • Năm 2005 đến nay: giảng dạy tại trường ĐH Công Nghiệp tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • VSATTP: LT – TH
 • PTTP: LT – TH
 • Độc tố học
 • KT.PTN: TH

Hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích thực phẩm
 • Bao bì
 • Bảo quản thực phẩm

 

Đơn vị liên kết