TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Vệ sinh phòng F6.5 trước Tết âm lịch
17/01/2019

Thông báo

Tất cả các nhóm đồ án làm tại phòng F6.5 phải tham gia tổng vệ sinh phòng F6.5 trước khi nghỉ tết.

Thời gian: thứ 3 (ngày 22/01/2019)

Nội dung: vệ sinh thiết bị, mặt bàn, ngăn tủ, sàn, cửa kính; sắp xếp ngăn nắp; loại bỏ những vật dụng không cần thiết.

Phụ trách phân công công việc và điểm danh: Trương Bảo Nghi (ĐT: 0898331007)

Tất cả các nhóm làm việc sau ngày thứ 3 phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Nhóm nào không tham gia vệ sinh hoặc làm việc không nghiêm túc sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.

T.Hiếu

Đơn vị liên kết