TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo cho lớp DHTP13 học hè HSTP: lịch nghỉ, học bù, danh sách làm tiểu luận
11/06/2019

Lịch nghỉ: Thứ 4 (12/6), Thứ 2 (24/6), Thứ 4 (26/6), Thứ 2 (15/7)

Lịch học bù:

+ Thứ 2, tiết 4-5, phòng V13.3: ngày 17/6 và 1/7*

+ Thứ 3, tiết 9-11, phòng V4.1: ngày 18/6 và 2/7*

+ Chủ nhật: Thực hành Sáng (N2), Chiều (N1), phòng F6.5: ngày 14/7**

* Sinh viên nào có lịch học trùng vào thời gian trên vui lòng báo trực tiếp với thầy (có minh chứng rõ ràng) để tránh bị trừ điểm chuyên cần.

 

Đơn vị liên kết