TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hướng dẫn thực hành Hóa sinh học
18/08/2019

Quy định chung:

 • Sinh viên phải đi đủ các buổi thực hành, nếu vắng phải đi bù vào buổi khác (nhưng cứ 1 buổi đi bù bị trừ 1 đ vào điểm báo cáo thực hành)
 • Sinh viên đi làm thực hành phải đúng giờ (trễ quá 15 phút sẽ không được vào lớp, phải đi bù vào buổi khác)
 • Sinh viên phải mặc áo blouse, giữ gìn trật tự vệ sinh trong quá trình thực hành, thí nghiệm, không được tự ý ra ngoài khi chưa được sự cho phép của giảng viên, không tiếp khách trong phòng thí nghiệm.
 • Dụng cụ thí nghiệm được bàn giao và kiểm tra, nếu hư hỏng, mất mát phải có trách nhiệm bồi thường.
 • Mỗi sinh viên phải nộp 1 bài báo cáo thực hành nộp vào cuối buổi thực hành nên phải chuẩn bị nội dung trước để chỉ cần điền kết quả và bàn luận vào cuối buổi thực hành.
 • Trong quá trình thực hành, giảng viên có thể kiểm tra đột xuất về lý thuyết về bài thí nghiệm, nếu sinh viên nào không nắm vững kiến thức, cách tiến hành thí nghiệm sẽ được về nhà ôn bài để làm bù vào buổi thực hành sau
 • Sinh viên có 2 cột điểm, một cột điểm báo cáo thực hành và một cột điểm bài kiểm tra cuối kỳ

Báo cáo thực hành

 • Tên bài thí nghiệm
 • Mục đích thí nghiệm
 • Nguyên tắc
 • Hóa chất và dụng cụ
 • Cách tiến hành
 • Kết quả thí nghiệm
 • Bàn luận

Giáo trình và tài liệu tham khảo:

1.THHoasinhhoc2019

2.John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer. Biochemistry – A Short Course – 2nd. W.H. Freeman and Company, New York. 2013

3.Mary K. Campbell, Shawn O. Farrel. Biochemistry – 8th. Cengage learning. 2013

4.David L. Nelson, Micheal M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th edition, Freeman and Company, 2013

5.Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham. Biochemistry – 5th, Cengage learning, 2013

Bài giảng của thầy: BaigiangTHHoasinhhoc_2019

Các video clip về kỹ thuật phòng thí nghiệm:

Đọc thêm về Kỹ thuật PTN và Phụ lục pha hóa chất:

Đơn vị liên kết