TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Trung Hậu
Nguyễn Trung Hậu

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hậu

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0918171001

Email: nguyentrunghau@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: Quản lý PTN F51, F61, F62, Vườn thực vật

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công Nghệ sinh học
 • Thạc sĩ: Công Nghệ sinh học

Quá trình công tác

 • 2011 … Hiện nay: Giảng viên – Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM
 • 2008 …  2011: Nghiên cứu viên – Viện sinh học nhiệt đới Tp.HCM
 • 2008 … 2011: Học viên Cao học Khoa Kỹ thuật hóa học, ngành Công nghệ sinh học – ĐH Bách khoa TPHCM
 • 2007 … 2008: Nhân viên – Công ty TNHH thương Mại Phú Sang
 • 2003 … 2007: Nhân viên – Công ty liên doanh Hải Thành Kotobuki

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Sinh lý thực vật
 • Công nghệ sinh học thực vật
 • Nông học đại cương
 • Bệnh học thực vật
 • Kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao
 • Sinh học đại cương

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu nuôi cấy phôi soma
 • Nghiên cứu nuôi cấy tế bào thực vật thu nhận hợp chất thứ cấp
 • Nghiên cứu nuôi cấy mô thực vật sản xuất cây giống chất lượng cao
 • Nghiên cứu sản xuất giống và kỹ thuật trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (Artemisia annua L.) sản xuất artemisinin và phát triển trên quy mô pilot. Đề tài cấp NN –  Tham gia – 2008/2010
 2. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi soma, và công nghệ bioreactor trong nhân nhanh các lòai cây trồng kinh tế: hoa lan, lát hoa bản địa và cà phê. Đề tài cấp NN –  Tham gia – 2008/2011
 3. Nghiên cứu sử dụng các biện pháp tổng hợp (xử lí, màng bao tự nhiên, yếu tố cận thu hoạch) nhằm kéo dài thời gian bảo quản một số rau quả trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.Đề tài cấp Bộ –  Tham gia – 2012/2014

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh, Cultivation of leaf – tissue of Polyscias fruticosa (L.) Harms for quantity of saponin accumulation,  Journal of biology, 2015.
 2. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Micropropagation of Coffee sp. by somatic embryogenesis cultures techique, Journal of biology, 2011.
 3. Pham Cao Khai, Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Studies the effects of elicitors to taxol accumulation in Taxus sp.cell cultivations, Vietnam journal of agriculture and rural development – Biotechnological agricultural julnal, 2011.
 4. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Micropropagation of Coffee sp. by somatic embryogenesis techique, Vietnam journal of agriculture and rural development – Biotechnological agricultural julnal, 2010.
 5. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Industrial propagation of Coffee sp. by bioreactor techique, Vietnam journal of agriculture and rural development – Biotechnological agricultural julnal, 2010.
 6. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Growth of Coffee sp. Plantlets regenerated from embryogenic cell in nursery, Vietnam journal of agriculture and rural development – Biotechnological agricultural julnal, 2010.
 7. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Selection of elite clones of Artemisia annua L in the nursery, the field and invitro, Vietnam journal of agriculture and rural development – Biotechnological agricultural julnal, 2010.
 8. Bui Thi Tuong Thu, Nguyen Trung Hau, Tran Van Minh, Cell Cloning of Taxus sp. for Taxol Accumulation, Journal of Medicinal Materials, 2010.
 9. Nguyen Trung Hau, Bui Thi Tuong Thu, Tran Van Minh, Selection of Elite Clones of Artemisia annua in the Nursery, in the Field, and in vitro,Journal of Medicinal Materials, 2010.

Đơn vị liên kết