TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Trung Hậu
Nguyễn Trung Hậu

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Hậu

Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0918171001

Email: nguyentrunghau@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: Quản lý PTN F51, F61, F62, Vườn thực vật

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành CN sinh học, Đại hoc khoa học tự nhiên TPHCM, Năm tốt nghiệp: 2002
 • Thạc sĩ: Ngành công nghệ sinh học, Trường Macquaries, Úc, Năm tốt nghiệp: 2007

Quá trình công tác

 • 2011 … Hiện nay: Giảng viên – Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM
 • 2008 …  2011: Nghiên cứu viên – Viện sinh học nhiệt đới Tp.HCM
 • 2008 … 2011: Học viên Cao học Khoa Kỹ thuật hóa học, ngành Công nghệ sinh học – ĐH Bách khoa TPHCM
 • 2007 … 2008: Nhân viên – Công ty TNHH thương Mại Phú Sang
 • 2003 … 2007: Nhân viên – Công ty liên doanh Hải Thành Kotobuki

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Sinh lý thực vật
 • Công nghệ sinh học thực vật
 • Nông học đại cương
 • Kỹ thuật trồng nấm
 • Kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao
 • Sinh học đại cương
 • Di truyền cơ sở

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu nuôi cấy phôi soma
 • Nghiên cứu nuôi cấy tế bào thực vật thu nhận hợp chất thứ cấp
 • Nghiên cứu nuôi cấy mô thực vật sản xuất cây giống chất lượng cao
 • Nghiên cứu sản xuất giống và kỹ thuật trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh hao (Artemisia annua L.) sản xuất artemisinin và phát triển trên quy mô pilot. Đề tài cấp NN –  Tham gia – 2008/2010
 2. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào, công nghệ phôi soma, và công nghệ bioreactor trong nhân nhanh các lòai cây trồng kinh tế: hoa lan, lát hoa bản địa và cà phê. Đề tài cấp NN –  Tham gia – 2008/2011
 3. Nghiên cứu sử dụng các biện pháp tổng hợp (xử lí, màng bao tự nhiên, yếu tố cận thu hoạch) nhằm kéo dài thời gian bảo quản một số rau quả trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.Đề tài cấp Bộ –  Tham gia – 2012/2014

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyễn Trung Hậu, Lê Thi Như Thảo, Trần Văn Minh, 2015, Nuôi cấy mô lá đinh lăng tạo rễ tơ và định lượng hoạt chất saponin tích lũy Tạp chí sinh học, Tập 37 (1se), Trang 184
 2. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2011, Nghiên cứu nhân nhanh cây cà phê bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi vô tính, Tạp chí sinh học, Tập 33, Số 2, Trang 64
 3. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2010, Nhân nhanh cây cà phê bằng công nghệ phôi soma, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chuyên đề công nghệ sinh học nông nghiệp, Trang 67
 4. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2010, Nhân nhanh công nghiệp cây cà phê bằng công nghệ bioreactor, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chuyên đề công nghệ sinh học nông nghiệp, Trang 108
 5. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2010, Sinh trưởng cây cà phê tái sinh từ tế bào phôi trên vườn ươm, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chuyên đề công nghệ sinh học nông nghiệp, Trang 162
 6. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2010, Chọn dòng Thanh hao trên đồng ruộng, vườn ươm và invitro, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chuyên đề công nghệ sinh học nông nghiệp, Trang 212
 7. Nguyễn Trung Hậu, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh, 2010, Chọn dòng Thanh hao hoa vàng trên vườn ươm, đồng ruộng và invitro, Tạp chí dược liệu, Tập 15, Số 6, Trang 349
 8. Bùi Thị Tường Thu, Nguyễn Trung Hậu, Trần Văn Minh, 2010, Dòng hóa tế bào thông đỏ có khả năng sản xuất taxol, Tạp chí dược liệu, Tập 15, Số 5, Trang 276

Đơn vị liên kết