TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Phương Thảo
Bộ môn Công nghệ Sinh họcViện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0902364987

Email: nguyenthiphuongthao@iuh.edu.vn

Chức danh

  • Giảng viên
  • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN T3.08

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Năm tốt nghiệp 2010.
  • Thạc sỹ: ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh, Năm tốt nghiệp 2014

Quá trình công tác

  • 2010-2011: Trợ lý, Công ty CPHH Vedan Việt Nam
  • 2011- nay: Giảng viên, Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh

Môn học đang tham gia giảng dạy

  • Vi sinh đại cương
  • Vi sinh thực phẩm
  • TH Hóa sinh thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

  • Vi sinh vật

Đơn vị liên kết