TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Như Thảo
Nguyễn Thị Như Thảo

Thông báo sinh viên

Lý lịch khoa học

 

Giáo vụ: Nguyễn Thị Như Thảo

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0972925586

Email: nguyenthinhuthao@iuh.edu.vn

Chức danh

  • Chức danh: Nhân viên
  • Chức vụ: Giáo Vụ

Quá trình đào tạo

  • Từ 2006- 2009 học Cao đẳng: Ngành kế toán- kiểm toán, Trường DHCN.
  • Từ 2009- 2011 học liên thông lên Đại học ngành Kế toán- kiểm toán, Trường ĐHCN.

Quá trình công tác

  • 2009- 2010: Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng.
  • 2010-  Nay: Giáo vụ Viện CN Sinh Học và Thực Phẩm

 

 

Đơn vị liên kết