TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Mai Hương

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mai Hương

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:
Email:nguyenthimaihuong@iuh.edu.vn

Website:ibf.iuh.edu.vn/nguyen-thị-mai-huong

Chức danh

 • Giảng viên

Chức vụ

 • Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm
 • Thành viên xây dựng chương trình đào tạo chuẩn ABET

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

 • Đại học: Ngành Bảo quản và chế biến thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Tốt nghiệp năm 1999.
 • Đại học: Ngành ngôn ngữ Anh. Trường đại học Hutech TPHCM, tốt nghiệp năm 2016.
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ thực phẩm và đồ uống, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Tốt nghiệp năm 2006.
 • Nghiên cứu sinh: Ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ đại học, cao đẳng. Thời gian đào tạo từ 03/2002 đến 04/2002. Chứng chỉ do ĐH Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác

 • 1999-2000. Nhân viên văn phòng dự án. Công ty Lộc Thọ. 123 hàng Cót. Hà Nội
 • 2000-2001. Nhân viên phòng KCS. Công ty XNK rau quả Tương Mai, Hà Nội.
 • 2001-nay. Giảng viên, trưởng bộ môn CNTP. Viện công nghệ Sinh học- Thực phẩm. Trường đại học Công nghiệp TPHCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến thực phẩm
 • Công nghệ chế biến Nông sản
 • Công nghệ chế biến Lương thực
 • Công nghệ chế biến dầu thực vật
 • Phát triển sản phẩm thực phẩm
 • Hóa sinh thực phẩm
 • Hóa học thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Bảo quản và chế biến các sản phẩm lương thực, rau quả
 • Công nghệ chế biến dầu thực vật.
 • Xử lý tận dụng dầu thực vật.
 • Nghiên cứu về tinh bột, tinh bột bền (kháng) trong các loại hạt và củ lương thực

Sách/giáo trình đã công bố

 1. Đàm Sao Mai, Hồ Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thảo Nguyên, Lâm Khắc Kỷ, Phạm Tấn Việt. Hóa sinh thực phẩm. 2009. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 2. Nguyễn Thị Mai Hương. Công nghệ chế biến dầu thực vật. 2005. Đại học Công nghiệp.
 3. Nguyễn Thị Mai Hương. Công nghệ chế biến Lương thực. 2004. Đại học Công nghiệp.
 4. Nguyễn Thị Mai Hương. Thực hành ché biến lương thực, rau quả. 2004. Đại học Công nghiệp.

Dự án/đề tài

 1. Nguyễn Thị Mai Hương. Nghiên cứu hoạt hóa Bentonit ứng dụng trong xử lý dầu đã qua chiên. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2010.
 2. Nguyễn Thị Mai Hương. Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng (bền) từ chuối bom (Musa acumminate AAA) và ứng dụng trong sản phẩm dành cho người tiểu đường 2015-2017
 3. Nguyễn Thị Mai Hương. Phan Ngọc Hòa. Tối ưu hóa quá trình làm giàu tinh bột kháng từ tinh bột đậu xanh giàu amylose ở Việt nam bằng phương pháp enzyme. 2017

Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế đã tham gia

 1. Hội nghị khoa học quốc tế: Công nghệ cao và phát triển bền vững – ICATSD 2016 tổ chức tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Thời gian từ 21 – 23/8/2016.
 2. Proceedings of 2nd The AFSSA Conference 2014 on food safety and food security

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey the Polyphenol Extraction from Artocarpus Altilis of Vietnam by Enzymatic Method. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol.2: 125-128. 2015
 2. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey of production a milky like beverage from purple rice that is grown in Vietnam. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol.2: 142-147. 2015
 3. Đam Sao Mai, Nguyen Thi Mai Huong. Survey the betacyanin extraction from the flower of purple Bougainvillea of Vietnam and the stability of this pigment. ISSN 2306-2150. Proceedings of 2nd AFSSA conference on Food Safety and Food Security. Vol. 2: 14-17. 2015
 4. Nguyen Ngoc Thanh Tien, Truong Ngoc Quynh Anh,Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Thi Mai Huong, Pham Van Hung. Invitro and in vivo digestibilities of native and resistant starch from sweet potato starch. Tạp chí khoa học và công nghệ (Bộ Công Thương). ISSN: 2525-2267. Vol.23, 2016.
 5. Pham Van Hung, Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Ngoc Thanh Tien. Physicochemical Characteristics and in vitro Digestibility of Potato and Cassava Starches under Organic Acid and Heat-Moisture Treatments. International Journal of Biological Macromolecules ISC, 2017.
 6. Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Hương Thủy, Trần Bảo Quỳnh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận và sự thay đổi các tính chất lý, hóa của tinh bột trích từ chuối Bom (Musa acuminate AAA). Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, ISSN:1859-4581 Vol.9, 2017

Đơn vị liên kết