TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh

 

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Đang cập nhật…

Đơn vị liên kết