TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0932655286

Email: nguyenthihuong@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ: Quản lý PTN F6.7

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống – ĐH Bách Khoa TP.HCM – 2009
 • Thạc sỹ: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống – ĐH Bách Khoa TP.HCM – 2011

Quá trình công tác

 • Từ 2012 đến nay, Giảng viên trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích Thực phẩm
 • Đảm bảo chất lượng và Luật Thực phẩm
 • Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Hướng nghiên cứu chính

 • Sử dụng sóng siêu âm trong khai thác thu hồi các hợp chất 
 •  Tận dụng phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp

Dự án/đề tài đã thực hiện

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp trường Nghiên cứu khảo sát chất lượng hạt macca trồng tại Đắc Lắc và ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng hạt macca, năm 2015- 2016

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyễn Thị Hương, Phạm Minh Tuấn, Lê Thị Thùy, 2016. The effect of Drying temperature on maccadamia nuts quality, Đại học Công Nghiệp TP.HCM, trang 1165 – 1171.

Đơn vị liên kết