TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: nguyenthihoangyen@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên
 • Chức vụ kiêm nhiệm: quản lý PTN F5.4, F5.5. 

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ Thực phẩm. Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM. Năm tốt nghiệp: 2004
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ Thực phẩm. Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM. Năm tốt nghiệp: 2007

Quá trình công tác

 • Năm 2005 đến nay: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học – Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phụ gia thực phẩm
 • Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả
 • Công nghệ chế biến nông sản
 • Thực hành Phụ gia thực phẩm
 • Thực hành Công nghệ chế biến rau quả
 • Thực hành Công nghệ chế biến nông sản
 • Thực hành Công nghệ chế biến lương thực

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu trích ly các hợp chất sinh học từ thực vật
 • Nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu lương thực, rau quả
 • Nghiên cứu ứng dụng phụ gia thực phẩm

Sách/giáo trình đã xuất bản

 1. Phụ gia thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, năm 2012. Tác giả: Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bùi Đặng Khuê
 2. Giáo trình Thực hành Phụ gia thực phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, năm 2010. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Phạm Tấn Quốc, Đàm Sao Mai

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hải Đăng, Phan Thị Kiều Nhi, năm 2015. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy đến chất lượng bột bí đỏ Cucurbita pepo, Tạp chí Đại học Công nghiệp, số 2(19), trang 101 – 107
 2. Nguyễn Thị Hoàng Yến, năm 2013. Nghiên cứu ảnh hưởng của bột bí đỏ (Cucurbita pepo) đến chất lượng của bánh mì, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 5C, trang 396 – 400
 3. Hoang-Yen Thi Nguyen and Gia-Buu Tran. (2018). Optimization of Fermentation Conditions
  and Media for Production of Glucose Isomerase from Bacillus megaterium Using Response
  Surface Methodology. Scientifica journal. Hindawi Publisher.
  (https://doi.org/10.1155/2018/6842843)
 4. Hoang-Yen Thi Nguyen and Gia-Buu Tran. (2018). The effect of relative humidity and temperature on total polyphenol content and antioxidant activity of black garlic produced from peeled cloves of Ly Son garlic. Journal of Science and Technology. Industrial University of Ho Chi Minh city Publisher, VietNam. Vol.31, pp 88 – 96
 5. Nguyen Thi Hoang YEN and Le Pham Tan QUOC. (2019). Extraction of total stevioside content from dried Stevia rebaudiana Bertoni leaves. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering. Series II; Brasov Vol. 12, Iss. 1, pp 137-144. DOI:10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.1.12

 

Đơn vị liên kết