TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thị Diệu Hạnh
Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Thông báo sinh viên

Thông báo đến sinh viên khóa 11 học môn Kỹ thuật trồng nấm

Các em khóa 11 có học Thực hành Trồng nấm vui lòng ghé phòng thí nghiệm dọn dẹp và trả dụng cụ đã mượn cho phòng thí nghiệm, kể cả phẩn trồng nấm trên vườn thực nghiệm (Hạn chót ngày 20/12/2018).

Chúc các em vui vẻ.

DHanh.

Lịch giảng dạy

Học kỳ 2 (2018-2019)

THỜI KHÓA BIỂU
Đợt:  HK2 (2018-2019)        Giảng viên:  Nguyễn Thị Diệu Hạnh    0199900199
STT Mã lớp học phần Nhóm Lớp Tên môn học Sỉ số Thứ Từ tiết Đến tiết Tên phòng
1 420300200701.00 DHSH12A Kỹ thuật trồng nấm 80 2 9 11 X11.07
2 422000279801.00 DHSH12ATT Kỹ thuật trồng nấm 80 3 1 5 T3.09 KDU
3 420300200702.00 2 DHSH12B Kỹ thuật trồng nấm 80 3 6 10 T3.09 KDU
4 422000279801.00 DHSH12ATT Kỹ thuật trồng nấm 80 5 6 8 B2.02 CLC
5 420300200702.00 DHSH12B Kỹ thuật trồng nấm 80 5 9 11 X11.09
6 420300200701.00 2 DHSH12A Kỹ thuật trồng nấm 80 7 1 5 T3.07 KDU
7 706400511401.00 706400511401 GL 706400511402 Vi sinh thực phẩm nâng cao 160 7 1 5 B2.12 CLC
8 706400511401.00 706400511401 GL 706400511402 Vi sinh thực phẩm nâng cao 160 7 1 5 T3.07 KDU

HỌC KỲ 1 (2018-2019)

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Diệu Hạnh
Bộ môn Công nghệ sinh học
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩmLầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí MinhĐT: 0982695357
Email: nguyenthidieuhanh@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2001
 • Thạc sỹ: Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – 2008
 • Tiến sĩ: Công nghệ sinh học – Trường Đại học Konkuk (Seoul-Korea) – 2015

Quá trình công tác

 • 1997-2001: Học đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2001-2009: Chuyên viên nghiên cứu – Trung tâm Công nghệ Sinh học ứng dụng Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2003-2008: Học viên cao học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2009-2010: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM – Tp. HCM.
 • 2010-2015: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Konkuk – Seoul-Korea
 • 2015-nay: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Tp HCM.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Sinh học đại cương
 • Vi sinh đại cương
 • Vi sinh thực phẩm
 • Kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn
 • Công nghệ enzyme
 • Nhập môn Công nghệ sinh học

Hướng nghiên cứu chính

 • Vi sinh
 • Hoá sinh
 • Sinh học phân tử

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm Vân chi (Trametes versicolor) để phát triển nguồn dược liệu của Việt Nam – Cấp cơ sở – 1999-2000.
 2. Nghiên cứu chế biến sản phẩm từ nấm để giải quyết đầu ra cho nấm trồng – Cấp thành phố – 2000-2004.
 3. Phát triển nghề trồng nấm kết hợp với việc giải quyết vấn đề môi trường – Cấp thành phố – 2001-2005.
 4. Xử lý mạt cưa cao su để trồng nấm không qua quá trình nhiệt bằng các chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. – Cấp thành phố – 2005-2007.
 5. Suppression of brown blotch-causing tolaasin toxicity by the inhibition of molecular multimerization – Korea – 2008-2011.
 6. Functional Genomics Laboratory of Gly-conjugated metabolome produced by Bioconversion – Korea – 2010-2014
 7. Bảo tồn nguồn gene nấm Linh chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ vườn quốc gia Phước Bình – Cấp tỉnh – 2016-2019.

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Tan-Viet Pham, Hanh Thi Dieu Nguyen, Hoang-Duy Truong. Cloning and purifying conditions of bnzb – a subunit of benzene dioxygenase from Pseudomonas putida (trevisan) migula. Journal of Sciences and Technology. 2016
 2. Seung-Hwan Kim, Hanh Thi Dieu Nguyen, Joo-Hee Lee, Myoung-Ki Hong, Tan-Viet Pham, Yeh-Jin Ahn, Byoung-Moo Lee, Ye-Sun Han, Dong-Eun Kim, Jeong-Gu Kim, Lin-Woo Kim. Homologous Expression and T3SS-Dependent Secretion of TAP-Tagged Xo2276 in Xanthomonas oryzae pv. oryzae Induced by Rice Leaf Extract and its Direct In Vitro Recognition of Putative Target DNA Sequence. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2013. 23 (22-28).
 3. Hanh Thi Dieu Nguyen, You-Hoon Chong, Deok-Kim Oh, Yong-Seok Heo, Tan-Viet Pham, Lin-Woo Kang, Sung-Jong Jeon, Dong-Eun Kim. An efficient colorimetric assay for RNA synthesis by viral RNA-dependent RNA polymerarases, using themostable pyrophosphatase. Analytical Biochemistry. 2013. 434 (484-486).
 4. Hanh Thi Dieu Nguyen, Soo-Jin Yoon, Min-Hee Kim, Young-Kee Kim, Moon-Young Kim, You-Hee Cho, Young-Ho Lim, Sang-Heam Shin, Dong-Eun Kim. Characterization of bacteriophage ΦPto-bp6g, a novel phage that lyses pseudomonas tolaasii causing brown blotch disease in mushrooms – Journal of Microbiological Methods – 2012. 91 (514-519).

Đơn vị liên kết