TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Thành Sum
Nguyễn Thành Sum

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Thạc sỹ: Nguyễn Thành Sum
Bộ môn Công nghệ Sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0913344913

Email: nguyenthanhsum@iuh.edu.vn

Website: ibf.iuh.edu.vn/nguyen-thanh-sum

Chức danh

 • Giảng viên

Chức vụ

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

 • Đại học: Tổng hợp Sinh, Trường Đại học Đà Lạt, Tốt nhgiệp năm 1984
 • Thạc sỹ: Sinh học thực nghiệm, Trường Đại học Đà Lạt, Tốt nghiệp năm 2007

Quá trình công tác

 • 1984 – 1987: Trung tâm nghiên cứu Thủy Sản 3 Nha trang, Nghiên cứu viên
 • 1991 – 2005: Sở thủy sản Phú Yên, Chuyên viên
 • 2005 – 2008: Trường Đại học Đà Lạt, Nghiên cứu viên, Trợ giảng
 • 2008 – nay: Trường Đại Học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Giảng Viên

Môn học đang tham gia giảng dạy

Hướng nghiên cứu chính

Sách/giáo trình đã công bố

Dự án/đề tài

 1. Điều tra và nghiên cứu Bảo tồn nguồn gen các giống hoa Cúc và hoa Lan cắt cành hiện đang sản xuất tại Đà lạt. Trường Đại học Đà lạt. 2005-2007. Đã nghiệm thu

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Ứng dụng phương pháp vi nhân giống trong bảo tồn giống cây Thủy tùng (Gpyptostropus pensilis(Staunt) K.Koch). Tạp chí KHKT Nông lâm nghiệp , Đại học Nông lâm Tp. HCM. 2007
 2. Nghiên cứu tạo sinh khối rễ bất định của sâm Triều Tiên dưới tác động của 2,4D; IBA; NAA. Tap chí Công nghiệp . 2009
 3. Bước đầu khảo sát môi trường thích hợp tạo rễ bất định và nhân sinh khối Sâm Ngọc linh. Tap chí Công nghiệp. 2009
 4. Nhân giống in-vitro cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) – loài cổ thực vật có giá trị dược liệu cao. Tuyển tập Hội nghị CNSH toàn quốc – Khu vực phía Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật. 2009
 5. Study on Suitable Media of Adventitious Root and Mass Production from the Root Tissue of Panax vietnamensis Ha et Grushv. ISHS Acta Horticulturae 964. 2011
 6. Bảo tồn giống thủy tùng (Glyptostrobus pensilis (Staunt) K. Koch) Bằng kỹ thuật ghép  In-vitro. Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam. 2016

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết