TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Tuấn

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

    Tiến sĩ: Nguyễn Ngọc Tuấn

    Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

    Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

    Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp

    Thành phố Hồ Chí Minh

    Email: nguyenngoctuan@iuh.edu.vn;

               nguyentuan.gv.tphcm@gmail.com

 Chức danh

 • Chức danh: Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế, 2010
 • Thạc sỹ: Đại học Vinh, 2012
 • Tiến sĩ: Đại học Vinh, 2017

Quá trình công tác

2007-2010

2010-2012

2006-2012

2012- 5/2017

9/2016 – 7/2017

8/2017 – nay

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế – Đại học HuếHọc viên cao học Trường Đại học Vinh

Giáo viên trường THCS Bình Lợi Trung

Nghiên cứu sinh Trường Đại học Vinh

Nghiên cứu viên Viện Khoa học vật liệu ứng dụng Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Giảng viên Đại học Công nghiệp TPHCM

 

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Hóa học các hợp chất tự nhiên
 • Các phương pháp phân tích hiện đại
 • Xử lý số liệu thực nghiệm

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu
 • Tách và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thiên nhiên định hướng phát triển dược liệu và thực phẩm chức năng.
 • Phân tích công cụ.

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyen Ngoc Tuan, Ping-Chung Kuo, Tran Trung Hieu, Le Nguyen Tuong Vi, Quach Tong Hung, Le Tien Dung, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Quang Trung, Nguyen Cuu Khoa, Ha Viet Hai & Tran Dinh Thang (2019),  A new triterpenoid and other compounds from lichens Cryptothecia faveomaculata Makhija & Patw, Natural Product Research. DOI: 10.1080/14786419.2019.1648466 (SCIE)
 2. Do Xuan Hung, Ping-Chung Kuo, Nguyen Ngoc Tuan, Hoang Van Trung, Nguyen Tan Thanh, Nguyen Thi Ha, Bach Long Giang, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Ngan, Ha Viet Hai, Doan Lan Phuong, Dang Ngoc Quang & Tran Dinh Thang (2019), Triterpenoids and steroids from the fruiting bodies of Hexagoniatenuis and their cytotoxicity, Natural Product Research, DOI: 10.1080/14786419.2019.1624963 (SCIE).
 3. Hoang Van Trung, Ping-Chung Kuo, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Quang Trung, Nguyen Tan Thanh, Ha Viet Hai, Doan Lan Phuong, Bach Long Giang, Yue-Chiun Li, Tian-Shung Wu, and Tran Dinh Thang (2019),  Characterization of Cytochalasins and Steroids From the Ascomycete Daldinia concentrica and Their Cytotoxicity,  Natural Product Communications, https://doi.org/10.1177/1934578X19846320, (SCIE).
 4. Yue-Chiun LiPing-Chung Kuo, Mei-Lin Yang Tzu-Yu ChenTsong-Long HwangChih-Chao ChiangTran Dinh ThangNguyen Ngoc TuanJason T.C. Tzen (2019), Chemical Constituents of the Leaves of Peltophorum pterocarpum and Their Bioactivity, Molecules, 24(2), 240-251 (SCIE).
 5. Hoang Van Trung, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Truong Thi Binh Giang, Dinh Thi Truong Giang, Isiaka Ogunwande and Tran Dinh Thang (2018),  Determination of ergosterol and ergosterol peroxide in higher fungi Species by highperformance liquid chromatography,  Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(3), 2376-2379.
 6. Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Ping-Chung Kuo, Doan Manh Dung, Doan Lan Phuong, Dinh Thi Truong Giang, Tian-Shung Wu & Tran Dinh Thang (2018), Chemical constituents from the fruiting bodies of Phellinus igniarius, Natural Product Research, 32(20), 2392-2397 (SCIE).
 7. Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Huu An, Pham Ngoc An, Mai Dinh Tri, Cao Van Du, Phan Nhat Minh, Nguyen Thi Le Thuy, Nguyen Trong Tuan, Vang Thi Kim Thoa, Nguyen Ngoc Tuan, Le Tien Dung (2018), A new benzofuran derivative from the leaves of Ficus pumila L, Natural Product Research, 32(14), 1648-1652 (SCIE).
 8. Pham Thi Nhat Trinh, Nguyen Thị To Quynh, Mai Đinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Thi Le Thuy, Luu Hong Truong, Nguyen Ngoc Tuan, Le Tien Dung (2018),  New cerebroside and chondrocyte proliferation activity of Caryota mitis L.,  Natural Product Research, 32(22), 2632-2638 (SCI).
 9. Thang T. D., Luu H. V., Tuan N.N., Dai D. N., Ogunwande I. A., Hung N. H. (2017), Analysis of the leaf essential oils of Uvaria grandiflora ex Hornem and Uvaria microcarpa Champ. ex Benth. (Annonaceae) from Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20 (2), 496-501 (SCIE).
 10. Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Ngan, Ping-Chung Kuo, Hsin-Yi Hung, Tran Ngoc Lan, Nguyen Tan Thanh, Dao Thi Thanh Xuan, Tran Dinh Thang, and Tian-Shung Wu (2016), Characterization of cyclodepsipeptides from the fruiting bodies of Isaria japonica in Vietnam, Natural Product Communications, 12 (3), 377 – 378 (SCIE).
 11. Thang T.D., Kuo P.C., Ngoc N.T., Hwang T.L., Yang M.L., Ta S.H., Lee E.J., Kuo D.H., Hung N.H., Tuan N.N., Wu T.S. (2015), Chemical constituents from the fruiting bodies of Hexagonia apiaria and their anti-inflammatory bioactivity, Journal of Natural Products, 78(11) 2552-2558 (SCI).
 12. Tran D. Thang, Hoang V. Luu, Vo C. Dung, Nguyen N. Tuan, Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2014), Chemical constituents of essential oils from the leaves and stem barks of four Vietnamese species of Fissistigma (Annonaceae), Natural Product Research, 28(3) 174-184 (SCIE).
 13. Do N. Dai, Nguyen N. Tuan, Tran D. Thang, Isiaka A. Ogunwande (2014), Kadsura oblongifolia leaves, stem bark and root bark essential oils, Journal of Essential Oil Research, 26(5) 372-376 (SCIE).
 14. Tran D. Thang, Hoang V. Luu, Nguyen N. Tuan, Nguyen H. Hung, Do N. Dai, Isiaka A. Ogunwande (2014), Constituents of essential oils from the leaves and stem barks of Uvaria rufa and Uvaria cordata (Annonaceae) from Vietnam, Journal of Essential oil and Bearing Plants, 17(3) 427-434 (SCIE).
 15. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Thị Hải Dâu, Trần Đình Thắng (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học của quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus pini) ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học, 53(6E12) 305-308.
 16. Phạm Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Huy Hùng, Trần Đình Thắng (2013), Các hợp chất flavonoit từ cây hoa giẻ vân nam (Demos yunnanensis (Hu) Ban) (Annonaceae), Tạp chí Hoá học, 51(2C) 1024-1028.
 17. Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Yên, Trần Đình Thắng (2015), Hai hợp chất isocoumarin từ quả thể nấm vân chi (Trametes cubensis) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh, 44(2A) 70-73.
 18. Nguyễn Hoa Du, Tào Thị Tâm, Nguyễn Ngọc Tuấn (2013), Hàm lượng tổng phenolic trong nấm lớn Ischnoderma reslnosum (Schrad.:Fr.) P. Karst. Formitopsidaceae thu hái tại vườn quốc gia Pù Mát, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 224(1) 47-50.
 19. Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Trung, Trần Đình Thắng (2016), Các hợp chất Phenolic và Steroit từ quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32(4) 266-270.
 20. Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Đao Thanh Xuan, Tran Dinh Thang (2016), chemical constituents from the mycelium of Isaria japonica Yasuda, Sci. Tech., 54(2C), 337-343.
 21. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tân Thành, Trần Đình Thắng (2016), Các hợp chất triterpenoid và steroid từ sợi nấm kí sinh côn trùng (Isaria japonica Yasuda) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (nhận đăng).
 22. Đỗ Xuân Hưng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Trung, Đặng Ngọc Quang, Trần Đình Thắng (2016), Thành phần hóa học của quả thể nấm than (Daldinia concentrica (Bolton Fr.) Ces. & De Not) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
 23. Nguyen Ngoc Tuan, Tran Thi Kim Anh, Ping-Chung Kuo, Tran Dinh Thang, Tian-Shung Wu (2017), A hopane triterpenoid from the mycelium of Isaria japonica in Vietnam, Vietnam Journal of Science And Technology,  55(5) 535-539.
 24. Pham Thi Nhat Trinh, Cao Thanh Hoai, Tran Thi Nu, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Thi To Quynh, Bui Duc Chi Thien, Nguyen Ngoc Tuan, Le Tien Dung (2017), Phytochemicals from the fruits of Caryota mitis, Journal of Chemistry, 55(3E) 156-159.
 25. Pham Thi Nhat Trinh, Pham Ngoc An, Nguyen Huu An, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Thi Kim Thu, Bui Duc Chi Thien, Le Tien Dung (2017), Flavonoids from the leaves of Ficus pumila, Journal of Chemistry, 55(3E) 160-163.
 26. Dinh Thang Tran, Cong Dung Vo, Ngoc Tuan Nguyen, Manh Dung Doan, Yang-Chang Wu, Tian-Shung Wu (2017),  Using NMR, X-ray, and CD analysis in the study on natural products obtained from Vietnamese plant and fungi in terms of pharmaceutical product development,  Physical sciences, 59(4) 14-20.
 27. Nguyễn Tân Thành, Nguyễn Ngọc Tuấn, Tôn Thất Minh, Trần Đình Thắng (2018), Tối ưu hóa các điều kiện sấy phun dịch chiết từ nấm thượng hoàng Phellinus iganiriusTạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 335(1) 94-99.
 28. Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Ton That Minh, Tran Dinh Thang (2018),Extraction process optimization of total phenolic and total flavonoid from Phellinus nilgheriensis fruiting bodies, Vietnam Journal of Science And Technology 56 (2A) 179-187.
 29. Hoang Van Trung, Nguyen Tan Thanh, Nguyen Ngoc Tuan, Doan Manh Dung, Tran Dinh Thang (2018), The triterpenoid and steroid from the fruiting body of Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. in Viet Nam,  Vietnam Journal of Science and Technology, 56(5), 550-556.
 30. Hoang Van Trung, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Tan Thanh, Tran Dinh Thang (2018), Characterization of cytochalasins and steroids from the fruiting bodies of Daldinia concentrica in Viet Nam,  Vietnam Journal of Science and Technology, 56(4A), 83-88.
 31. Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đình Luyện, Hoàng Văn Trung, Trần Đình Thắng (2019), Xác định hàm lượng Phillanthin, Hypophyllanthin trong các mẫu thuốc từ cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) bằng sắc ký lỏng ghép nối khối phổ (LC-MS/MS), Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(2), 140-146.
 32. Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Trung, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đình Luyện (2019), Xác định hàm lượng Phillanthin, Hypophyllanthin trong các mẫu thuốc từ cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng (LC-MS/MS), Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(2), 38-42.
 33. Vũ Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Lựu, Vũ Đình Hoàng (2019),  Thành phần hóa học của quả xoan ta (Melia azedarach L.) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 133, 079-084.
 34. Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Trung Hiếu, Lê Tấn Phát, Nguyễn Thị Nữ Trinh, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Đức Vượng, Bùi Đức Chí Thiện, Trần Đình Thắng (2019), Chemical constituents of the Cryptothecia faveomaculata Makhija & Patw In Vietnam, Tạp chí Hóa học.
 35. Nguyen Thanh Tam, Nguyen Ngoc Tuan, Hoang Van Trung, Le Thi My Chau, Dinh Thi Trung Anh, Hoang Van Luu (2019)Chemical constituents from the leaves of Uvaria boniana in Vietnam,  Vietnam Journal of Science and Technology, 57 (5), 539-544.
 36. Nguyen Tan Thanh , Mai Thi Thanh Huyen, Nguyen Ngoc Tuan, Tran Dinh Thang (2019), Optimization of extraction of total phenolic and total flavonoid from seeds of Alpinia blepharocalyx k. Schum. Using the response surface methodology, Vietnam Journal of Science and Technology, 57 (3B), 105115.

Giải pháp hữu ích:

 • Phương pháp chiết hợp chất hexagonin từ loài nấm tổ ong long thô (Hexagonia apiaria) và hợp chất hexagonin thu được từ phương pháp này.

 

Đơn vị liên kết