TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Hà Diệu Trang
Nguyễn Hà Diệu Trang

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Diệu Trang

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT:

Email: nguyenhadieutrang@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ:

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ Thực phẩm-Đại học Bách Khoa TPHCM-2006
 • Thạc sỹ: Ngành Công nghệ Thực phẩm-Đại học Hải Dương Thượng Hải-Trung Quốc-2010
 • Tiến sĩ: Ngành Khoa học Thực phẩm-Đại học Missouri-Mỹ-2016

Quá trình công tác

 • Giảng viên-Đại học Nha Trang-2006-2010
 • Giảng viên-Đại học Công nghiệp TPHCM-2010-nay

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Thực phẩm chức năng

Hướng nghiên cứu chính

 • Phương pháp phân tích nhanh các chất nhiễm độc thực phẩm (thuốc trừ sâu, vi sinh) dựa trên công nghệ nano
 • Nghiên cứu hoạt tính sinh học các chất trong thực phẩm
 • Phương pháp phân tích hóa sinh thực phẩm

Dự án/đề tài đã thực hiện

 1. Chủ dự án- Kéo dài thời gian bảo quản và tính chất tạo gel của đậu phụ bằng chitosan-Đề tài cấp trường-2009-2010

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyen, T., Mustapha, A., Lin, M. 2016. Use of aminothiophenol as an indicator for the analysis of silver nanoparticles in consumer products by surface-enhanced Raman spectroscopy. Analyst 141 (18), 5382-5389.
 2. Mao, X., Nguyen, T., Mustapha, A., Lin, M. 2016. Engineered nanoparticles as potential food contaminants and their toxicity to Caco-2 cells. Journal of Food Science 81: T2107–T2113.
 3. Nguyen, T., Bongkosh, V., Mustapha, A., Lin, M. 2016. Antibacterial properties of selenium nanoparticles and their toxicity on Caco-2 cells. Food Control 77, 17–24.
 4. Liou, P., Nguyen, T., Mustapha, A., Lin, M. 2016. A novel spectroscopic approach to measure engineered nanoparticles in consumer products by surface-enhanced Raman spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Submitted.
 5. Chen, X., Nguyen, T., Gu L., Lin, M. Detection of Malachite Green and Crystal Violet in Fish Using Surface-enhanced Raman Spectroscopy.  Journal of Food Science. Submitted.
 6. Nguyen, T., Lin, M., Mustapha, A. 2015. Toxicity of graphene oxide on intestinal bacteria and Caco-2 cells. Journal of Food Protection 78(5), 996-1002.
 7. Nguyen, T., Zhang, Z. Mustapha, A., Li, H., Lin, M. 2014. Use of graphene and gold nanorods as substrates for the detection of pesticides by surface enhanced Raman spectroscopy. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62(43), 10445–10451.
 8. Nguyen, T., Wang, XC. 2012. Volatile, taste components and sensory characteristics of commercial brand oyster sauces: Comparisons and Relationships. International Journal of Food Properties 3(15), 518-535.
 9. Nguyen, T., Wang, XC. 2009. Solid-phase micro-extraction combined with gas chromatography-mass spectrometry to determine volatile compounds in oyster sauce. Asian Journal of Food Agr-Industry 2(2), 189-202.
 10. Nguyen Ha Dieu Trang. 2008. Emulsifiers in milk and chocolate products: a review. Journal of Fisheries Science and Technology 1 (1), 10-14.

Đơn vị liên kết