INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY
Nguyễn Đức Vượng
Nguyễn Đức Vượng

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

TS. Nguyễn Đức Vượng

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Phòng F4.7, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0946616465

Email: nguyenducvuong@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Trưởng Bộ môn
 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ Thực phẩm và Sinh học. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2003
 • Thạc sỹ: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống. Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM. Tốt nghiệp năm 2011
 • Tiến sĩ: Khoa học Thực phẩm. Trường Đại học Szent Isvan. Tốt nghiệp năm 2017

Quá trình công tác

 • Năm 2003 – 2005: Trưởng ca sản xuất, tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên hòa II, Gia Lâm, Hà Nội
 • Năm 2005 – 2007: Chuyên viên PTPL hàng hóa xuất – nhập khẩu, tại Chi cục Kiểm định III – Tổng cục Hải quan.
 • Năm 2007 – nay: Giảng viên, tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Công nghệ chế biến thực phẩm
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm thực phẩm
 • Mô hình hoá và mô phỏng trong CNTP
 • Công nghệ sản xuất bánh kẹo

Hướng nghiên cứu chính

 • Enzyme – Nguồn và ứng dụng
 • Nguyên liệu thực phẩm
 • Bảo quản nông sản, bảo quản thực phẩm
 • Mô hình hóa quá trình công nghệ thực phẩm

Đề tài / dự án / nhiệm vụ khoa học đã và đang thực hiện

 1. Đa dạng hoá các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricate). Nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, tham gia, đang chờ nghiệm thu.
 2. Khảo sát thực trạng và xây dựng biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương. Đề tài cấp tỉnh, tham gia, đã nghiệm thu 2011.

Bài báo khoa học đã công bố

 1. Nguyễn Đức Vượng, Lê Văn Tán, Đàm Sao Mai, Nguyễn Thùy Dung, Đỗ Thị Ngọc Hằng, Trà Thị Nga, Nguyễn Thanh Đạt, 2019. Sản xuất bột trái mãng cầu xiêm (Annona Muricata L) bằng kỹ thuật sấy bơm nhiệt ở quy mô phòng thí nghiệm, 2019. Tạp chí khoa học % công nghệ nông nghiệp 3(2), 1317-24
 2. Vuong D.Nguyen, GabriellaStyevkóE, ErzsébetMadaras, GökceHaktanirlar, Anh T.M.Tran, ErikaBujna, Mai S.Dam, Quang D.Nguyen,  2019. Immobilization of β-galactosidase on chitosan-coated magnetic nanoparticles and its application for synthesis of lactulose-based galactooligosaccharides. Process Biochemistry 84, 30-38.  https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.05.021
 3. Vuong D. Nguyen, Gabriella Styevkó, Linh P. Ta, Anh T.M. Tran, Erika Bujna, Petra Orbán, Mai S. Dam, Quang D. Nguyen, 2018. Immobilization and some properties of commercial enzyme preparation for production of lacctulose-based oligosaccharides. Food and Bioproducts Processing 107, 97–103. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2017.11.004
 4. Bujna E, Rezessy-Szabó JM, Nguyen DV, Nguyen DQ, 2016. Production and some properties of extracellular phytase from Thermomyces lanuginosus IMI 096218 on rice flour as fermentation substrate. Mycosphere 7 (10), pp. 1576-1587.
 5. Dam, S.M. and Nguyen, D.V., 2013. Optimization of pectin extraction from fruit peel of purple passion fruit (Passiflora edulis sims) in Vietnam. Acta Hort. (ISHS) 989, pp.279-284.
 6. Nguyen Duc Vuong and Nguyen Hoang Dzung, 2011. Effect of cognitive psychology on decline in food intake and appetite remedy of the elderly. Journal of Science and Technology 49 (6A), pp. 168-175.

Hội thảo khoa học đã tham gia

 1. Styevkó Gabriella, Nguyen Duc Vuong, Hoschke Ágoston, Nguyen Duc Quang, 2014. Chemical Engineering, 4/2014, Veszprem – Hungary
 2. Gabriella Styevkó, Vuong D. Nguyen, Ágoston Hoschke, Quang D. Nguyen, 2014. Microbiology Manual, 10/2014, Keszthey – Hungary
 3. Vuong D. Nguyen, Gabriella Styevkó, Linh T. Phuong, Quang D. Nguyen, 2014. The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension (APS2014), HCM – Vietnam
 4. Vuong D. Nguyen, Erzsébet Madaras, Gabriella Styevkó, Quang D. Nguyen, 2015. Food Science Conference 2015, Budapest – Hungary
 5. Vuong D. Nguyen, Gabriella Styevkó, Erzsébet Madaras, Quang D. Nguyen, 2016. Conference fibok 2016. Godollo – Hungary

Cooperate