TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Đức Vượng
Nguyễn Đức Vượng

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Vượng

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0946616465

Email: nguyenducvuong@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ Thực phẩm và Sinh học. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2003
 • Thạc sỹ: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống. Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM. Tốt nghiệp năm 2011
 • Tiến sĩ: Công nghệ Thực phẩm và Sinh học. Trường Đại học Szent Isvan. Chưa tốt nghiệp

Quá trình công tác

 • Năm 2003 – 2005: Trưởng ca sản xuất, tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên hòa II, Gia Lâm, Hà Nội
 • Năm 2005 – 2007: Chuyên viên phân tích và phân loại hàng hóa xuất – nhập khẩu, tại TT PTPL HH XNK miền Nam – Tổng cục Hải quan.
 • Năm 2007 – nay: Giảng viên, tại Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM
 • Năm 2008 – 2011: Học Thạc sĩ, tại Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM
 • Năm 2013 – nay: Nghiên cứu sinh, tại Trường Đại học Szent Isvan, Hungary.

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Kỹ thuật phòng thí nghiệm (TH)
 • Phân tích thực phẩm 1, 2 (LT + TH)
 • Đảm bảo chất lượng và luật TP (LT)

Hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích đính tính, phân tích định lượng
 • Chiết tách, làm giàu và tinh sạch các hợp chất thiên nhiên
 • Enzyme: Nguồn và ứng dụng
 • CNSX rượu vang (wine), rượu cao độ (spirits), và NGK
 • Thực phẩm chức năng

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Đề tài cấp tỉnh (tham gia). An toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường mầm non và tiểu học ở Bình Dương. 2009-2010

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Nguyen Duc Vuong and Nguyen Hoang Dzung, 2011. Effect of cognitive psychology on decline in food intake and appetite remedy of the elderly. Journal of Science and Technology 49 (6A), tr. 168-175
 2. Dam, S.M. and Nguyen, D.V., 2013. Optimization of pectin extraction from fruit peel of purple passion fruit (PASSIFLORA EDULIS SIMS) in Vietnam. Acta Hort. (ISHS) 989, pp.279-284
 3. Bujna E, Rezessy-Szabó JM, Nguyen DV, Nguyen DQ, 2015. Production and some properties of extracellular phytase from Thermomyces lanuginosus IMI 096218 on rice flour as fermentation substrate. Mycosphere
 4. Styevkó Gabriella, Nguyen Duc Vuong, Hoschke Ágoston, Nguyen Duc Quang, 2014. Chemical Engineering, 4/2014, Veszprem – Hungary
 5. Gabriella Styevkó, Vuong D. Nguyen, Ágoston Hoschke, Quang D. Nguyen, 2014. Microbiology Manual, 10/2014, Keszthey – Hungary
 6. Vuong D. Nguyen, Gabriella Styevkó, Linh T. Phuong, Quang D. Nguyen, 2014. The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension (APS2014), HCM – Vietnam
 7. Vuong D. Nguyen, Erzsébet Madaras, Gabriella Styevkó, Quang D. Nguyen, 2015. Food Science Conference 2015, Budapest – Hungary
 8. Vuong D. Nguyen, Gabriella Styevkó, Erzsébet Madaras, Quang D. Nguyen, 2016. Conference fibok 2016. Godollo – Hungary

Đơn vị liên kết