TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Đắc Trường
Nguyễn Đắc Trường

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Đắc Trường 

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 01247-877-877

Email: damtruong@mail.ru

Chức vụ

 • Chức danh: Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ sinh học – Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Tver, Thành phố Tver, Liên Bang Nga – 2009
 • Tiến sĩ: Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Sản xuất thực phẩm Mátxcơva, Mátxcơva, Liên Bang Nga – 2012

Quá trình công tác

 • 2003 – 2009: Học tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Tver, Thành phố Tver, Liên Bang Nga.
 • 2009 – 2012: Học NCS tại trường  Đại học Sản xuất thực phẩm Mátxcơva, Mátxcơva, Liên Bang Nga.
 • 2013 – 2015: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Việt Nam.
 • 2015 – hiện nay: Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Việt Nam

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ Đồ uống
 • Các quá trình cơ bản trong CNTP
 • Thực hành Công nghệ Đồ uống

Hướng nghiên cứu chính

 • Công nghệ đồ uống

Dự án/đề tài

 1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất bia trái cây có độ cồn thấp từ malt, gạo và táo thơm. Đề tài cấp trường 2017-2018.

Các bài báo/hội nghị đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 The effect of steaming process on the quality of dumpling 2010 Proceedings of the university-wide conference of young scientists and specialists MGUPP, April 2010, pages 188-192
2 Identifying of the process of baking breads and dumplings made from wheat flour 2010 Proceedings of the Third International Baking forum, 11–14 October 2010, pages 82-85
3 The effect of steaming process on the quality of dumpling 2011 Confectionery and bakery production, 2011, No. 6, pages 38 – 40
4 Identifying antioxidants contained in breads and dumplings made of wheat flour and rice flour 2011 Bread Journal 2011 – No. 12, pages 50-51
5 The effect of steaming process on the quality of dumpling 2011 Food of Russia Journal 2011 – No. 3, pages 29-30
6 Optimizing the recipe for making dumpling from the mix of wheat flour and rice flour 2012 Food of Russia Journal 2012 – No. 3, pages 26-27
7 Identifying the recipe for making dumpling from the mix of wheat flour and rice flour 2012 Proceedings of the Fifth International Baking forum, 13–15 Jun 2012, pages 117-119
8 Method of producing dumpling 2012 Patent № 2440764 from 27 January 2012
9 Nghiên cứu sử dụng phương pháp vi sinh vật để xác định kháng sinh tồn dư trong thực phẩm 2014 Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học sư phạm, ĐH Đà Nẵng, ISSN 1859-4603, Số 13(04)2014, trang 38-43
10 Determination of antioxidant  capacity of bakery products with rice flour 2016 Hội nghị Khoa học Quốc tế ICATSD2016 Trường ĐHCN TP.HCM

Đơn vị liên kết