TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Nguyễn Bá Thanh
Nguyễn Bá Thanh

Thông báo sinh viên

Thông tin về bài giảng và khoá học các em xem trong http://thanhngba.weebly.com 

Lịch giảng dạy

Thời gian học lý thuyết: DHTP11: 31/7- 18/11/2019    | DHTP12: 30/7- 18/11/2019

Tải về và Xem

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: Nguyễn Bá Thanh

Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 08-38940390-555

Email: thanhngba@iuh.edu.vn

http://thanhngba.weebly.com

Chức danh

 • Chức danh: Giảng viên
 • Chức vụ:  Viện trưởng
 • Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ ABET. Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, năm tốt nghiệp 2002
 • Thạc sỹ:  Ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, năm tốt nghiệp 2004
 • Tiến sĩ: Ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM, năm tốt nghiệp 2015

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Đánh giá cảm quan thực phẩm
 • Xử lý số liệu thực nghiệm ngành công nghệ thực phẩm
 • Xử lý số liệu đa chiều
 • Cảm quan và người tiêu dùng

Hướng nghiên cứu chính

 • Đánh giá cảm quan thực phẩm
 • Nghiên cứu người tiêu dùng, ứng dụng trong phát triển sản phẩm
 • Thống kê ứng dụng
 • Mô hình lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. 2008: Consumer preference of green tea, Ho Chi Minh City University of Technology, Dung. H. Nguyen, Thanh.B.Nguyen, Tam M. Lê.
 2. 2008: Sensory properties of OKARA biscuit, The Government of Vietnam, H.M.Lai, Thanh B.Nguyen, Dzung H. Nguyen.
 3. 2012-2014: Consumer preferences for tea and coffee, Private Industry Funding, , Dzung H. Nguyen, Thanh B. Nguyen, Ha.T.Nguyen, Cuong Q. Nguyen, Dzung Q. Nguyen.
 4. 2012-2014: Setting up a management system for sensory quality of beer, Private Industry Funding, Dzung H. Nguyen, Thanh B. Nguyen, Ha.T.Nguyen, Cuong Q. Nguyen, Dzung Q. Nguyen.
 5. 2015-present: Set up brandname for some fishery products of Con Dao Island Region, Ba Ria Province, Vietnam, Thanh B. Nguyen, Giang N. Lê, Mai S. Dam.
 6. 2016-present: Defining some characteristics of purple onions in Soc Trang Province, Vietnam, Thanh B. Nguyen, Nam N. Trinh, Mai S. Dam.

Các bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Le, N. T., Doan, N. K., Ba, T. N., & Tran, T. V. T. (2017). Towards improved quality benchmarking and shelf-life evaluation of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Food Chemistry, 235, 220-226.
 2. Lê Nhất Tâm, Nguyễn Bá Thanh, (2017), Development of quality index method to assess freshness and shelf-life of black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C, Tạp chí khoa học & công nghệ , Đại học Huế
 3. Trịnh Ngọc Nam, Đàm Sao Mai, Nguyễn Bá Thanh, Lê Hương Thủy, Nguyễn Vương Tuấn. 2017. Nghiên cứu một số thành phần hoá học đặc trưng trong củ hành tím (Allium ascalonicum L.) của Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ISSN 1859-4581, T.20(2).
 4. Nguyen Ba Thanh, What affected to the quality of coffee in Vietnam: From-bean-to-cup point of view, Oral Presentation, ISFS 2017
 5. Nguyen Ba Thanh, Ho Thuy Dung, Duong Thi Thuy Duong (2016), Coffee concepts: An approach from free word association method to Vietnamese consumers, Vietnam Trade and Industry Review, P 212-218.
 6. C.Q.Nguyen, Tam M. Le, Thanh B. Nguyen, D. H..Nguyen, D.Luu, Emotions of quality: a case study on beer products, Science and Technology Deveplopment  Journal, 17(K6-2014), 92-99.
 7. T.B.Nguyen, Dzung H.Nguyen, D.Luu, Motives underlying food choice of Vietnamese consumers: A means-end approach, Proceedings of SPISE 2012, P95-104, Vietnam National University Publishing house, 2012.
 8. Nguyen Ba Thanh, Le Minh Tam, Nguyen Hoang Dung, Exploring the optimization model of Vietnamese consumers for sterilized milk. Proceedings of SPISE 2009, P105-111, Vietnam National University Publishing house, 2009.
 9. Tam Minh LE, Thanh Ba Nguyen, Dzung Hoang Nguyen, Predict the model of green tea driven by consumer preferences, Journal of Chemistry, Volume 5A, 2008.
 10. Dzung Hoang Nguyen, Tu Ha Duyen, Thanh Nguyen Ba, Xien Vu Te, 2005, Market-oriented methodologies to optimize consumer acceptability of Gouda-type cheeses, Proceeding of the Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE’05), Hanoi, 40-44.
 11. Nguyen Ba Thanh, Nguyen Hoang Dung, Luu Duan, Tea or not tea: the case of herbal tea, Proceedings of AFC’03, Volume 2, 2003, 907-911 products, Asean Food Conference 2005.
 12. Nguyen Ba Thanh, Nguyen Hoang Dung, Luu Duan, Set up an ideal model between sensory properties and consumer preferences for some herbal tea products, Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology, Section Food and Biotechnology, 2005,  P.56-62.
 13.  Tran Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Thanh Trang, Nguyen Ha Uyen Thu, Nguyen Hoang Dung and Nguyen Ba Thanh, Vietnam and foreign beers: realtionships between sensory attributes, gross compositional constituents and consumer acceptance, Proceedings of the 9th Conference on Science and Technology, Section Food and Biotechnology, 2005,  P.69-73.
 14. Nguyen Kinh, Nguyen Ba Thanh, Nguyen Khanh Hoang, Effect of material propotion on black beers’ sensory properties, Proceedings of the 1st Conference on Science and Technology, HoChiMinh city University of industry, 2005, Section Food and Biotechnology, P.111-114.
 15. Nguyen Ba Thanh, Nguyen Hoang Dzung, Luu Duan,  The role of sensory evaluation in food quality control, food research and development: case study of herbal tea, Proceedings of the 1st Conference on Science and Technology, HoChiMinh city University of industry, 2005, Section Food and Biotechnology, P.106-110.

Đơn vị liên kết