TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký Đề tài NCKH cấp Trường 2018
06/09/2017
Kính gửi quý thầy cô và sinh viên,
Đăng ký Đề tài NCKH cấp Trường 2008 (xem file đính kèm).
– Hồ sơ xét tuyển gửi về thầy Đào Quốc Hưng
Hạn nộp hồ sơ (cho hội đồng Viện CNSH-TP): trước 2/10/2017
– Các biểu mẫu lấy ở http://khoahocquocte.iuh.edu.vn/ hoặc liên hệ thầy Hưng

Tải về và Xem

Trân trọng thông báo!

Đơn vị liên kết