TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lê Phạm Tấn Quốc
Lê Phạm Tấn Quốc

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

TS. Lê Phạm Tấn Quốc

Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0906 413 493

Email: lephamtanquoc@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
 • Thạc sỹ: Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
 • Tiến sỹ: Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Cần Thơ

Quá trình công tác

 • 2002-2004: Cty Acecook Vietnam
 • 2004-nay: Giảng viên ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến nông sản
 • Các quá trình cơ bản trong công nghệ TP

Hướng nghiên cứu chính

 • Bảo quản nông sản/rau quả
 • Nghiên cứu trích và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học

Sách/giáo trình đã công bố

 • Thực hành Phụ Gia, 2014 (Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Phạm Tấn Quốc)

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Tham gia đề tài cấp thành phố: Ứng dụng maltose dextrin các sản phẩm thịt (2005-2006)
 2. Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng ethephon thúc chin sơri (2012-2013)

Các bài báo/hội nghị đã công bố

Research Articles:

 1. Quoc Le Pham Tan, An Huynh Thi Truong, Lam Le Thanh, Ly Le Thi Hong, Suong Nguyen Thi Tuyet. 2014. The effects of ethephon on the ripening of Vietnamese Latundan bananas (Musa sapientum). Emirates journal of Food and Agriculture, Vol 26(3), 229-237. (SCIE)
 2. Quoc, L. P. T., Huyen, V. T. N., Hue, L. T. N., Hue, N. T. H., Thuan, N. H. D., Tam, N. T. T., Thuan, N. N. and Duy, T. H. 2015. Extraction of pectin from pomelo (Citrus maxima) peels with the assistance of microwave and tartaric acid. International Food Research Journal, Vol 22(4), 1637-1641. (SCIE)

Đơn vị liên kết