TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lê Phạm Tấn Quốc
Lê Phạm Tấn Quốc

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Lê Phạm Tấn Quốc

Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0906 413 493

Email: lephamtanquoc@iuh.edu.vn

http://lephamtanquoc.weebly.com/index.html

Chức danh

 • Giảng viên

Quá trình đào tạo

 • Đại học: Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM – Năm tốt nghiệp: 2002
 • Thạc sỹ: Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM – Năm tốt nghiệp: 2004

Quá trình công tác

 • 2002-2004: Cty Acecook Vietnam
 • 2004-nay: Giảng viên ĐH Công nghiệp Tp.HCM
 • 2014-nay: NCS trường ĐH Cần Thơ

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Công nghệ chế biến lương thực
 • Các quá trình cơ bản trong công nghệ TP

Hướng nghiên cứu chính

 • Bảo quản nông sản
 • Nghiên cứu trích và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học

Sách/giáo trình đã công bố

 • TH Phụ gia, 2014, Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Phạm Tấn Quốc

Đề tài/dự án đã thực hiện

 1. Tham gia đề tài cấp thành phố: Ứng dụng maltose dextrin các sản phẩm thịt (2005-2006)
 2. Chủ trì đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng ethephon thúc chin sơri (2012-2013)

Các bài báo/hội nghị đã công bố

Research Articles:

 1. Le Pham Tan Quoc, Le Thi Tra Giang, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Giang Thuy Phuong Quyen, Nguyen Thi Phuong Thao. 2013. Optimization of essential oil production from Citrus Microcarpa (Hassk.) Bunge by central composite face  centered  (CCF) model. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Vol 3(3), 195-198.
 2. Quoc Le Pham Tan, Tuyen Dang Thi Bich, Huyen Nguyen Thi, Hung Nguyen Tran. 2013. Research some factors influencing the favorite of “Hao Hao” instant noodle of students at industrial university of Ho Chi Minh city. Annals Food science and Technology, Vol 14 (2), 388-392.
 3. Quoc L. P. T, Quang T. N, Hoai L. V. N, Duy T. H, Tram N. T. B,  Ngoc N. T. N. 2014. Response surface optimization of acid modification on mung bean starch. International Food Research Journal, Vol 21(2), 479-483.
 4. Quoc Le Pham Tan, An Huynh Thi Truong, Lam Le Thanh, Ly Le Thi Hong, Suong Nguyen Thi Tuyet. 2014. The effects of ethephon on the ripening of Vietnamese Latundan bananas (Musa sapientum). Emirates journal of Food and Agriculture, Vol 26(3), 229-237.
 5. Quoc Le Pham Tan, Anh Le Thi Lan, Tien Mai Vo Thi Kieu, Trang Le Thi. 2014. Optimization of the pectin extraction from pomelo peels by oxalic acid and microwave. Banat’s Journal of Biotechnology, Vol V(9), 67-73.
 6. Quoc Le-Pham-Tan, Hue Ta-Thi-Xuan, Huong Nguyen-Thi-Thu, Huy Bui-Diep, Nhung Truong-Thi-Hong. 2014. Effects of chitosan on quality parameters during the storage of tomatoes (Lycopersicones culentum Mill) at room condition (~30OC). Annals Food science and Technology, Vol 15 (1), 135-141.
 7. Quoc, L. P. T., Huyen, V. T. N., Hue, L. T. N., Hue, N. T. H., Thuan, N. H. D., Tam, N. T. T., Thuan, N. N. and Duy, T. H. 2015. Extraction of pectin from pomelo (Citrus maxima) peels with the assistance of microwave and tartaric acid. International Food Research Journal, Vol 22(4), 1637-1641.
 8. Le Pham Tan Quoc, Nguyen Van Muoi. 2015. Effects of treatment methods on total polyphenol content and antioxidant activity of Polygonum multiflorum root. Annals. Food Science and Technology, Vol 16(1), 78-84.
 9. Le Pham Tan Quoc. 2015. Application of response surface methodology (RSM) in condition optimization for essential oil production from peel of cinnamon (Cinnamomum cassia). Banat’s Journal of Biotechnology, Vol 12, 51-59
 10. Le Pham Tan Quoc, Truong Hoang Duy. 2015. Effect of Nopal Gel Solution on the Preservation of Banana (Musa Paradisiaca). Agricultural and Biological Sciences Journal, Vol 1(3), 95-99.

Proceedings:

 1. Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Phạm Tấn Quốc. 2002. Vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng chao trên địa bàn Tp.HCM. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 8 – Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.
 2. Đàm Sao Mai, Nguyễn Khánh Hoàng, Lê Phạm Tấn Quốc, Đinh Xuân Tỏa, Phạm Thanh Phi Giao, Trần Thị Thanh Thúy. 2007. Khảo sát chất lượng của xúc xích heo khi phối trộn với maltodextrin. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ 2 – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM.
 3. Ngô Thị Thanh Tâm, Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Công Giang, Phan Thị Như Ý, Lê Phạm Tấn Quốc. 2011. Nghiên cứu sản xuất tinh bột bắp từ giống bắp DK-888. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ 4 – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. (Oral Presentation).
 4. Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Ly, Nguyễn Lê Tuấn. 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của ethephon đến độ chín của khế (Averrhoa carambola L.) . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ 5 – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. (Poster Presentation).
 5. Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Trần Thị Hoàng Oanh, Ngô Thanh Trường và Phạm Thị Mĩ Tho. 2014. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính tinh bột bắp bằng phương pháp acid. Kỷ yếu HNKH Công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu trong phát triển sản phẩm NN xuất khẩu ở VN. Kiên Giang (Việt Nam).
 6. Trương Hoàng Duy, Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn, Đống Thị Anh Đào, Lê Phạm Tấn Quốc. Tối ưu hóa trích ly thu nhận dịch saponin thô từ đảng sâm Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F. bằng enzyme alpha amylase. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ và Đào tạo lần thứ 5 – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. (Poster Presentation).
 7. Le Pham Tan Quoc, Nguyen Van Muoi. 2015. Optimizing the microwave-assisted extraction of phenolic compounds and antioxidant capacity from Polygonum multiflorum Thunb. roots. Proceedings of 8RCChE-2015: Chemical Innovation for a Progress in ASEAN Industry and Society. Ha Noi (Vietnam). (Poster Presentation).
 8. Lê Phạm Tấn Quốc, Nguyễn Văn Mười. 2016. Nghiên cứu ảnh hưởng màng bao alginate và dịch chiết polyphenol từ củ hà thủ ô đỏ trong bảo quản đu đủ dạng fresh-cut. Hội nghị Khoa học Nông nghiệp 2016 – Nông nghiệp xanh. Cần Thơ (Việt Nam). (Oral Presentation).

Đơn vị liên kết