TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lê Nhất Tâm
Lê Nhất Tâm

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

 

TS: Lê Nhất Tâm

Trưởng Bộ môn Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 0847684739

Email: lenhattam@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn

Quá trình đào tạo

 • Cao đẳng/đại học: ngành Hóa học Trường Đại Học Tổng Hợp Huề Năm tốt nghiệp: 1990
 • Thạc sỹ: ngành Khoa Học & Công nghệ thực phẩm Trường Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 2004
 • Tiến sỹ: Ngành Hóa Hữu Cơ, Trường Đại Học Khoa Học Huế, Đại Học Huế, 2018

Quá trình công tác

 • 06/1993- 1998: Giáo Viên tại Trường Trung Học Kỹ Thuật CN 4
 • 1998 – 2004:   Giảng viên tại Cao Đẳng Công Nghiệp 4      
 • 2004 – Nay:     Giảng viên tại Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích thực phẩm
 • Công cụ phân tích thực phẩm
 • Các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu xây dựng các phương pháp phân tích thực phẩm
 • Nghiên cứu đánh giá chất lượng  thủy sản
 • Nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm và mỹ phẩm

Sách/giáo trình đã công bố

 1. Giáo trình phân tích thực phẩm, 2016, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh
 2. Giáo trình thực hành phân tích thực phẩm, 2016, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh
 3. Giáo trình thực hành hóa sinh thực phẩm

Dự án/đề tài đã thực hiện

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Thu nhận bột huyết từ huyết heo”, năm 2013- 2014

Bài báo đã công bố

 1. Le Nhat Tam, Phan Thuy Xuan Uyen, Huynh Nguyen Que Anh, Doan Nhu Khue, Nguyen Le Phuong Lien, Tran Thi Van Thi. (2020). Application of different preservation methods in studying the correlation between the sensory and chemical properties as well as the inhibit of formation of black spot in black tiger shrimp. Vietnam Journal of Chemistry (Wiley omline) accepted
 2. Lê Nhất Tâm, Phan Thụy Xuân Uyên, Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Đoàn Như Khuê, Nguyễn Bá Thanh. (2019). Đánh giá biến đổi hóa sinh, cảm quan, và hạn sử dụng của tôm sú (Penaeus monodon) xử lý bằng các điều kiện khác nhau. Tạp chí Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Tam. L. N., Anh Vu, T. H., Hai, C.V.(2019). The shefl-life of black tiger shrimp (penaeus monodon) treated with the different conditions, Vietnam journal of science and technology, 57(4) 
 4. Tam. L. N., Khue. N. D., Anh Vu, T. H., Hai, C.V. (2019). Đánh giá sự biến đổi chất lượng của tôm sú nhằm xác định hạn sử dụng bằng các phương pháp bảo quản khác nhau. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (5B), 47.
 5. Đoàn Như Khuê, Lê Nhất Tâm.(2019). Ảnh hưởng của tần số dòng điện xoay chiều đến sự biến đổi hàm lượng vitamin C trong nước ép bưởi. Tạp chí Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
 6. Tam, L. N., Xuan Uyen, P. T., & Anh Vu, T. H. (2018). Effect of treatment on quality of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Vietnam Journal of Chemistry56(6), 773-777.
 7. Lê Nhất Tâm, Diệp Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Yến My, Ngô Tài Trí, Phan Thụy Xuân Uyên, Trương Huỳnh Anh Vũ. (2018), Effect of organic acid salts and vacuum preservation on quality of black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0 ºC, Tạp chí Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM 
 8. Lê Nhất Tâm, Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Trần Thị Văn Thi, (2017), Biến Đổi Các Chỉ Số Chất Lượng Hóa Học và Vi Sinh Ở Tôm Sú (Penaeus Monodon) Bảo Quản Ở 0 0 C, Tạp Khoa học & Công nghệ, Đai học Khoa học Huế – Đại Học Huế
 9. Lê Nhất Tâm, Huỳnh Nguyễn Quế Anh, Lê Tấn Khánh Trình, Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi, (2017), Ảnh Hưởng Của Các Muối Acid Hửu Cơ Đến Chất Lượng  Và Hạn Sử Dụng Tôm Sú (Penaeus Monodon) Bảo Quản 0 °C, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
 10. Le, N. T., Doan, N. K., Ba, T. N., & Tran, T. V. T. (2017). Towards improved quality benchmarking and shelf-life evaluation of black tiger shrimp (Penaeus monodon). Food Chemistry, 235, 220-226.
 11. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê, (2017), Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0ºc, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
 12. Lê Nhất Tâm, Nguyễn Bá Thanh, (2017), Development of quality index method to assess freshness and shelf-life of black tiger shrimp (Penaeus monodon) stored at 0°C, Tạp chí khoa học & công nghệ , Đại học Huế.
 13. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê, (2016), Chemical quality indices for freshness evaluation of black tiger shrimp (Penaeus monodon), Tạp chí khoa học & công nghệ, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam, volume 54(2B).
 14. Lê Nhất Tâm,  Trần Thị Văn Thi, 2015, Preliminary study on evaluation of prawn quality though the combind beween sensory method and examination of indicators as trimethylamine, total volatile base, histamine, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 53.
 15. Lê Nhất Tâm, Lê Văn Nhất Hoài, 2014, Nghiên cứu thu nhận bột huyết từ phế phẩm huyết heo để ứng dụng làm thức ăn gia súc, Tạp chí khoa học & công nghệ, Đại học Huế, Volume 1.
 16. Lê Nhất Tâm, 2014, Khảo sát độ tươi cá ngừ Ồ qua chỉ số NH3, Tạp chí khoa học và Kỹ thuật sở Tài ngiện môi trường Tỉnh Kiên Giang
 17. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Trần Bích Lam, 2013, Đánh giá độ tươi tôm sú (Penaeus monodon) thông qua định lượng histamine bằng phương pháp HPLC, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2AB51

Các bài hội nghị

Đơn vị liên kết