TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lê Nhất Tâm
Lê Nhất Tâm

Thông báo sinh viên

Lịch giảng dạy

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu sinh: Lê Nhất Tâm

Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

Lầu 4, nhà F, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4,  quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

ĐT: 01247684739

Email: lenhattam@iuh.edu.vn

Chức danh

 • Chức danh: giảng viên chính
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn

Quá trình đào tạo

 • Cao đẳng/đại học: ngành Hóa học Trường Đại Học Tổng Hợp Huề Năm tốt nghiệp: 1990
 • Thạc sỹ: ngành Khoa Học & Công nghệ thực phẩm Trường Đại Học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 2004

Quá trình công tác

 • 06/1993- 1998: Giáo Viên tại Trường Trung Học Kỹ Thuật CN 4
 • 1998 – 2004:   Giảng viên tại Cao Đẳng Công Nghiệp 4      
 • 2004 – Nay:       Giảng viên tại Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Môn học đang tham gia giảng dạy

 • Phân tích thực phẩm
 • Công cụ phân tích thực phẩm
 • Các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm

Hướng nghiên cứu chính

 • Phân tích thực phẩm
 • Nghiên cứu shelf life của một số nguyên liệu thủy sản
 • Nghiện cứu các hợp chất thiên nhiên ứng dụng trong thực phẩm và mỹ phẩm

Sách/giáo trình đã công bố

 1. Giáo trình phân tích thực phẩm, 2016, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh
 2. Giáo trình thực hành phân tích thực phẩm, 2016, Giáo trình lưu hành nội bộ Trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Dự án/đề tài đã thực hiện

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Thu nhận bột huyết từ huyết heo”, năm 2013- 2014

Bài báo/hội nghị đã công bố

 1. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Trần Bích Lam, 2013, Đánh giá độ tươi tôm sú (Penaeus monodon) thông qua định lượng histamine bằng phương pháp HPLC, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2AB51
 2. Lê Nhất Tâm, 2014, Khảo sát độ tươi cá ngừ Ồ qua chỉ số NH3, Tạp chí khoa học và Kỹ thuật sở Tài ngiện môi trường Tỉnh Kiên Giang
 3.  Lê Nhất Tâm, Lê Văn Nhất Hoài, 2014, Nghiện cứu thu nhận bột huyết từ phế phẩm huyết heo để ứng dụng làm thực ăn gia súc, Tạp chí khoa học & công nghệ, Đại học Huế, Volume 1.
 4. Lê Nhất Tâm, 2015, Preliminary study on evaluation of prawn quality though the combind beween sensory method and examination of indicators as trimethylamine, total volatile base, histamine, Tạp chí hóa học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 53.
 5. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê, 2016, Chemical quality indices for freshness evaluation of black tiger shrimp (Penaeus monodon), Tạp chí khoa học & công nghệ, Viện hàn lâm khoa học Việt Nam, volume 54(2B).
 6. Lê Nhất Tâm, Nguyễn Bá Thanh, 2016, Development quality index method (QIM) to assess the freshness and shelf life of black tiger shrimp(penaeus monodon) stored at 0°C, Tạp chí khoa học & công nghệ , Đại học Huế.
 7. Lê Nhất Tâm, Trần Thị Văn Thi, Đoàn Như Khuê, 2016, Survey on hypoxanthine and histamine concentrations in black tiger shrimp (penaeus monodon) stored at 0ºc, Tạp chí hóa học, Viện han lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đơn vị liên kết