TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phòng thí nghiệm công nghệ sản xuất đồ uống
17/02/2017

Chức năng chính của PTN đồ uống là giảng dạy bên cạnh đó còn có nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

THIẾT BỊ

Thiết bị chưng cất rượu truyền thống

Hình thiết bị ép quả

Hình thiết bị nghiền malt

 

Đơn vị liên kết