TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Sơ tuyển đề tài tham dự chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 01 năm 2018
30/01/2018

Nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; tìm kiếm những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức Chương trình vườn ươm Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, đơn vị quản lý và vận hành chương trình thông báo tiếp nhận nhận hồ sơ sơ tuyển chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên đợt 01 năm 2018.

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2018

– Địa điểm:

Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển Dự án –

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0988.833.048 – 38.230.780 (gặp Đình Phước)

Website: www.khoahoctre.com.vn, Email: vuonuomtst@gmail.com

Đơn vị liên kết