TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
01/09/2017

Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM thông báo đến các tổ chức và cá nhân hoạt động trên địa bàn TP.HCM tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Tải về và Xem

 

Xin trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết