TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Học bổng hỗ trợ học phí đại học dành cho sinh viên Việt Nam.
20/04/2017

Qũy học bổng David Philip Gray xin thông báo bắt đầu nhận hồ sơ học bổng cho đợt học bổng năm 2017-2018 cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam.

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 15/06/2017.

Vui lòng đọc kỹ thông tin theo địa chỉ:

https://pdgtrust.org/thong-tin-hoc-bong/?lang=vi

https://pdgtrust.org/news-vi/scholarships_news-vi/chung-toi-xin-thong-bao-bat-dau-nhan-ho-so-hoc-bong-cho-dot-hoc-bong-nam-2017-2018-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-o-viet-nam/?lang=vi

 

Đơn vị liên kết