TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – MOCK VISIT 19-05-2019
03/06/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 19 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu 1, 2 trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:

+ Trưởng chương trình của tổ chức Build IT: Dr. Scott Danielson

+ Đánh giá viên: Dr. John J Sammarco

+ Đánh giá viên: Dr. Ernest William Tollner

+ Cùng các đại diện của tổ chức Build IT, USAID, ASU

+ Đại diện về phía nhà trường: Thầy Lê Văn Tán, thầy Phan Hồng Hải, thầy Nguyễn Bá Thanh cùng toàn thể quý thầy cô

Nội dung chính

Đánh giá Mock visit cho 2 ngành CNSH và CNTP

Ý kiến thảo luận

Khâu chuẩn bị đã tươm tất

 1. T.Vượng: Trình bày cách sắp xếp tài liệu: Các biên bản ABET sắp xếp riêng và các loại tài liệu khác sắp xếp riêng.

 • Dr. John kiểm tra phần trưng bày tài liệu
 • Dr. John: Các loại tài liệu điện tử phải cung cấp đường link trước khi kiểm định ít nhất 1 tháng.
 • Biên bản và tài liệu phải lưu ở 2 dạng link và bản copy. Nộp báo cáo tự đánh giá T7 cùng đường link tài liệu.

 • Ông John yêu cầu khi ông kiểm tra tới đâu thì ban ABET vui lòng giới thiệu tới đó

 • Dr. John góp ý:
 • Đặt mục lục cho mỗi hồ sơ
 • Tài liệu minh chứng đều viết bằng tiếng anh (cả tiêu đề hồ sơ)
 • Chú ý phần mình chứng cho các bên liên quan: Doanh nghiệp, cựu SV-SV, giảng viên

 • GV: 1 môn minh chứng cho nhiều PI thì minh chứng như thế nào?
 • Dr. John: in minh chứng cho từng PI (có thể lặp lại)
 • Dr. John kiểm tra bài thi. Nhiều người dạy 1 môn thì câu hỏi thi có chung không? Cách đánh giá chung không?
 • GV: Đề thi ra chung cho tất cả các lớp và thi chung 1 thời điểm. Cách đánh giá được thống nhất chung trước khi ra đề và sau khi chấm bài. Chỉ tập trung câu hỏi nào phục vụ cho CLO-PI-SO. Lưu file mềm cho dữ liệu thô => đường link.

 • GV hỏi: 1 bộ hồ sơ cho minh chứng bao gồm những gì?
 • Dr. John: Đề cương môn học; báo cáo môn học; bài thi cao thấp trung bình; đáp án; rubric; các biên bản PEO (danh dách người tham dự có ký tên); biên bản SO (khi chuyển 11 về 5 SO)

 • GV: có nhiều môn minh chứng cho mức I vậy cần 1 hay nhiều môn?
 • Dr. John: 1 môn cũng được nhưng phải từ 2 PI minh chứng cho 1 SO.
 • GV: 1 môn dạy nhiều lớp nên số lượng SV quá lớn vậy báo cáo môn học cần full data (tất cả các lớp, toàn bộ SV) không?
 • Dr. John: không cần full, lấy ngẫu nhiên số sinh viên chứ ko ngẫu nhiên lớp học. Báo cáo này không cần in lưu file là được. Số lượng mẫu tùy thuộc vào target của chương trình (PI), nếu 50% SV đạt thì phải lấy hết. Nếu mình lấy 1 nhóm SV nào thôi thì phải nói lý do.

2. Dr. John hỏi các vấn đề liên quan khác

 • Dr. John hỏi về Student transfer policy?
 • GV: Ở trường chưa có cơ chế cho SV từ trường khác chuyển đến mà chỉ có từ khoa khác trong cùng trường chuyển đến trong năm học đầu tiên.
 • Dr. John: trong báo cáo tự đánh giá có thấy nói đến phần này
 • Dr. John hỏi về hệ tiên tiến ở trường có khác gì hệ thường?
 • GV: không có khác biệt gì về curriculum mà chỉ khác biệt về điều kiện cơ sở vật chất
 • GV hỏi: vậy khi lấy data thì có lấy lớp CLC không?
 • Dr. John: lấy cả 2

 • Dr. John hỏi về bảng data collection:
 • Cần phải ghi chú lớp học sau tên môn học. VD: SO1-PI1: FENG1 (DHTP12C)
 • Dr. John hỏi về báo cáo đánh giá SO:
 • Thiếu achievement: score
 • Phải giải thích rõ về mức achievement
 • Ghi rõ trong self study
 • Không nhất thiết phải có cùng 1 mức điểm cho achievement
 • Trong self study phải giải thích cách tính % achievement
 • Đồ thị: phải giải thích trục tung/hoành trong SSR
 • Đồ thị số lượng SV không cần thiết. ĐT % có target

 •  Dr. John kiểm tra về Criterion 5:
 • Advisory committee: Các cuộc họp cần phải có biên bản, thư mời, danh dách ký tên (tên công ty, chức vụ, email, điện thoại), thời gian cụ thể ghi trong biên bản.
 • Table 5.1: giải thích về credit trong cột lab (vì sao lab lại gấp đôi)
 • Table 6.1: cột pro registration: yes, no
 • Table 6.2: chỉ cần course number, tổng số tiết (chỉ nêu các môn thực sự dạy).
 • Xem xét về thời gian dạy có nhiều quá không?
 • Giải thích cho năm nào?
 • Có 3 cột điểm nhưng trong SSR chỉ có 1
 • Transcript: chưa có ngày tốt nghiệp, đang chỉ chó ngày in.
 • Chưa thấy thông tin về Bc, Mcs, PhD
 • Mã môn học: có thể dùng code chữ nếu trên website của iuh có thể hiện mã số
 • Logo ABET: bỏ chữ ABET hoặc logo trong các hoạt động ABET trên website vì chưa kiểm định đạt chuẩn ABET
 • Các thông tin bắt buộc phải đưa lên website: PEO (criterion 2); SO; số lượng SV

3. Dr. John kiểm tra về Lab: quan tâm đến:

 • Tính hiện đại của thiết bị: doanh nghiệp có sử dụng không? Ngày hết hạn?

 • Mức độ an toàn của thiết bị: labor safety, safety guard

 • Môi trường: đủ điều kiện làm việc (độ sáng)

 • Dr. John lưu ý:

 • Phải có kính, khẩu trang, bao tay, vòi nước xịt khi vào lab
 • Xem lại có môn học nào về an toàn PTN? => xem lại các môn thực hành có không

Tổng kết

 • Dựa trên báo báo kết luận Mock visit mà 2 ngành CNSH và CNTP sẽ chỉnh sửa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho Mock visit chính thức.
 • Cuộc họp kết thúc lúc 16  h 30 cùng ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết