TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
ABET – IUH INDUSTRY ADVISORY BOARD (IAB) “BEST PRACTICES” WORKSHOP
23/09/2019

Cuộc thảo luận diễn ra vào ngày 13 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Hội trường E4, trường  ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Dr. Scott, Dr. Charles

Đại diện BUILT-IT

Thành viên: Các thầy cô trong ban ABET  CNTP

Nội dung chính

Giới thiệu về IAB và cách thức hoạt động và tổ chức

 1. Dr. Scott: Wellcome workshop
 2. Dr. Charles: Giới thiệu về workshop

– Mục đích và giá trị IAB: là 1 tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (còn gọi là ban tư vấn DN). Ban này có vai trò:

Tư vấn: rà soát mục tiêu đào tạo, đề xuất trang thiết bị

Hỗ trợ: giám khảo cuộc thi năng lực SV, GV thỉnh giảng

Ủng hộ-quảng bá: tổ chức cuộc họp cộng đồng, quảng bá hình ảnh ra công chúng

 • Mong muốn ban tư vấn có kiến thức, kỹ năng cần thiết (thông qua công cụ tự đánh giá)
 • Công cụ tự đánh giá: giống như tự đánh giá CTĐT: thu thập data-đánh giá-rút KN
 • Tần suất: 2-3 năm/lần
 • Tự đánh giá trước khi xây dựng kế hoăch chiến lược
 • Khi có sự thay đổi nhân sự, sự tụt hậu… tự đánh giá toàn diện ban tư vấn
 • Cách thực hiện: phát mâuc tự đánh giá

Ban tư vấn hoạt động:

 • 1 năm họp 5-6 lần
 • Thành viên trong ban được Hội công nhận
 • Thành viên phải trả phí khi tham gia
 • Cần có 1 người trưởng chương trình đào tạo để chủ động liên hệ gặp gỡ DN

IAB manigeriol proficiency

 • Cấp độ thấp nhất: phải có cơ cấu nhân sự phù hợp: cơ cấu nhân sự, nội quy hoạt động, cơ chế tuyển dụng. đứng đầu là trưởng ban
 • Cấp độ 2: xây dựng kế hoạch: kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động
 • Cấp độ 3: quản lý hoạt động: có liên quan đến kiểm định abet

IAB Benchmarking

 • IAB có đại diện xem 4-5 môn học: đề thi, rubric…
 • Cử đại diện dự giờ GV
 • Khi IAB hoạt động được 1-2 chu kỳ -> tiến hành đánh giá hoạt động của IAB
 • Benchmarking là so sánh với chuẩn để xem mình đạt bao nhiêu
 • Có 4 nhóm trong benchmarking

Điều quan trọng để xây dựng IAB

Kỳ vọng IAB làm gì cho SV mình (tuyển dụng SV)

 • Ý kiến thảo luận

– IAB mới thành lập, mới hoạt động thì có cần tự đánh giá không?

-> không

– làm sao thu hút thành viên IAB? Cần có các phát biểu giá trị mà các phát biểu giá trị đó cốt lõi là cái mà DN đó cần (đó là SV)

-> lợi ích tiếp xúc với GV, với CTĐT, với SV thông qua hội chợ làm việc, trop shadowing

– Ai đưa ra nội quy hoạt động?

-> không ai cả, hoạt động theo 1 mẫu chuẩn đã có.

Một vài hình ảnh liên quan đến hoạt động

Các học viên chăm chú lắng nghe

Tea break

Trao chứng nhận

 

 

 

Đơn vị liên kết